You are here

Nødpasning i trygge omgivelser

Date: 13. marts 2020
Vi har nu en plan klar for nødpasning til kommunens børn.

Børn, hvis forældre der har behov for nødpasning, tilbydes pasning i deres vante institutioner og med velkendte voksne. Nødpasningen er målrettet børn mellem 0 og 9 år, men større børn kan også i særlige tilfælde få nødpasning.

Det vil sige, at hører dit barn normalt til fx Vallensbæk Skole eller Syvhøjvænge, så vil pasningen foregår her. For os er det vigtigt, at vi har fokus på, at børnene er i trygge rammer og blandt voksne, de kender.

For at mindske smitterisikoen af corona arbejder medarbejderne i hold i løbet af dagen og ugen. Og vi gør os umage for, at børnene møder så få voksne så muligt.  

Det er vigtigt at understrege, at nødpasning er for børn af borgere, der ikke kan skaffe pasning på anden vis. Børn med særlige behov har dog under alle omstændigheder ret til nødpasning.

Har du brug for nødpasning, men har du endnu ikke tilmeldt dit barn, så skriv en mail til Helene Horsbrugh på HHH01@vallensbaek.dk

Det er nødvendigt, at du tilmelder dit barn, da forvaltningen i hver enkelt sag skal foretage en konkret vurdering af, om kriterierne for nødpasning er opfyldt. Desuden har vi brug for et overblik over, hvor mange børn det drejer sig om, så vi kan tilrettelægge nødpasningen på den bedst tænkelige måde.

Digital undervisning

Vi arbejder derudover på højtryk for at arrangere digital undervisning. Elever på mellemtrinnet og i udskolingen vil blive kontaktet af deres lærer, når vi ved mere herom. Forældre til børn i indskolingen skal holde sig opdateret på Aula.

Tak for jeres tålmodighed og forståelse i denne helt ekstraordinære situation. 

Sidst opdateret 24.03.2020