You are here

Nye it-systemer på vej

Date: 11. April 2017
Nye elektroniske omsorgs- og borgerjournalsystemer skal give borgerne en bedre kvalitet og sammenhæng i kontakten med kommunen.

Nyt elektronisk omsorgssystem er på vej i 13 kommuner og ny elektronisk borgerjournal i otte kommuner. Løsningerne skal give borgerne en oplevelse af kvalitet og bedre sammenhæng i kontakten med kommunen, og gøre hverdagen nemmere for medarbejderne. Det er virksomheden Systematic, der har vundet udbuddet fra Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening.

Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforenings ni medlemskommuner – Albertslund, Dragør, Ishøj, Glostrup, Hvidovre, Høje Taastrup, Rødovre, Solrød, og Vallensbæk - har været i udbud sammen med yderligere fire kommuner - Allerød, Frederikssund, Stevns og Tårnby – om et nyt elektronisk omsorgssystem (EOJ) og ny elektronisk borgerjournal (ESJ).  

De tre tilbudsgivere i udbudsprocessen var Systematic A/S, KMD A/S og EG A/S. Efter en meget grundig evaluering af tilbuddene, som har involveret de 13 kommuners kompetencer på kryds og tværs, er resultatet, at Systematic A/S blev vurderet som den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud udtrykt ved bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Systematics EOJ-system er et nyt omsorgssystem, som har KL’s standard Fælles Sprog III indbygget i brugergrænsefladen, og det betyder, at det bliver nemt og effektivt for medarbejderne fx i hjemmeplejen at dokumentere, opdatere og genbruge relevante oplysninger om den enkelte borger. Store dele af dokumentationsopgaverne vil i fremtiden kunne klares via mobile enheder og ved afkrydsning af felter, og det vil være langt hurtigere for medarbejderne, der hidtil har været vant til at skulle dokumentere vha. prosatekst.

Samtidig sikrer brugen af Fælles Sprog III i systemet, at der bliver skabt sammenhæng og bedre mulighed for samarbejde på tværs af de specialiserede fagpersoner, faggrupper og funktioner i kommunen. Det nye EOJ-system i de 13 kommuner understøtter dermed hensigten bag indførelsen af Fælles Sprog III, nemlig at øge sammenhæng, kvalitet og effektivisering i den kommunale indsats til fordel for borgeren. 

Det nye ESJ-system fra Systematics fungerer på tilsvarende måde, og er tilpasset til socialområdet. Betegnelsen ESJ dækker DHUV — Digitalisering af Handicap og Udsatte Voksne — området. Dele af området udgøres af: Det specialiserede socialområde, vidtgående fysisk og psykisk handicappede, socialpsykiatrien og bostederne.

Selve udbuddet har været gennemført som et udbud med forhandling med tre runder, hvor der har været en konstruktiv dialog mellem udbyder og tilbudsgivere.

- Det har været en tæt afgørelse med tre tilbud af en meget høj kvalitet, som det har været ressourcekrævende at gennemgå, siger bestyrelsesformand i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD) direktør Per Aalbæk Nielsen fra Høje-Taastrup Kommune.

Han forklarer, at processen har medført en løbende kvalificering af både udbudsmateriale og tilbud, og at foreningen ser dette som et positivt tegn på, at der er en vilje i markedet til at lytte til udbudsgiver og imødekomme de behov, som er vigtige for de kommuner, som deltog i udbudsforretningen.

- Det er den første store opgave, som er løftet i regi af DSD, og det har været en meget positiv oplevelse for de 13 deltagende kommuner, siger han.

Hvidovre Kommune har trukket det store læs i processen og vil også være den første kommune af de 13, som implementerer systemet, når den endelige aftale er faldet på plads. Herefter kommer de øvrige kommuner.

De 13 kommuner har aftalt en fælles implementeringsmodel, som skal prøves af i praksis for første gang i kommunerne. Modellen skal give kommunerne mulighed for at lære af hinanden, og der er lagt op til et kontinuerligt samarbejde omkring uddannelse, organisering og gevinstrealisering på området.

Implementeringen af ESJ-løsning i otte af kommunerne vil løbe af stablen i løbet af 2018/2019.

For yderligere oplysninger om udbuddet – kontakt:

Bestyrelsesformand i DSD direktør Per Aalbæk Nielsen, Høje-Taastrup Kommune: 43 59 10 0

It- og digitaliseringschef i Hvidovre Kommune Søren Ladefoged: 36 39 36 11.

For yderligere oplysninger om Vallensbæk Kommunes brug af de nye systemer - kontakt:

Chef for Center for Pleje og Omsorg i Vallensbæk Kommune Birte Sonnenborg Grothe: 4797 4000

Sidst opdateret 11.04.2017