You are here

Nyt samarbejde styrker billedkunst-valgfaget

Date: 03. August 2020
  • Billedet er fra et tidligere undervisningsforløb i samarbejde med ARKEN.

    Billedet er fra et tidligere undervisningsforløb i samarbejde med ARKEN.

Eleverne på 7.årgang, der har valgt Billedkunst Valgfag i dette nye skoleår kan glæde sig til, at en del af undervisningen de næste to skoleår kommer til at foregå i samarbejde med ARKEN-undervisning,

A.P. Møller Fonden har sagt ja til at støtte et nyt projekt-samarbejde mellem folkeskolerne og ARKEN.

Projekt-samarbejdet med titlen ”Kreativt valgfagslaboratorium” kobler ARKEN i partnerskab med valgfagslærere fra fire vestegnskommuner til at skabe forløb, der løfter og udvikler billedkunstfaget som valg- og eksamensfag i udskolingen.

Obligatorisk at vælge praktisk/musisk valgfag i udskolingen

Billedkunstfaget er blevet et 2-årigt valgfag og eksamensfag. Den nye valgfagsordning i udskolingsklasserne, sætter fokus på at styrke de praktiske og musiske fag i de ældste klasser i folkeskolen.

Det er således nu obligatorisk for elever i 7. og 8. klasse at have enten håndværk/design, musik, billedkunst eller madkundskab, og faget afsluttes med en prøve.

ARKEN som læringsrum

Samarbejdet mellem folkeskolerne og ARKEN om billedkunst-valgfaget bliver et nyt vigtigt skridt i erfaringerne med at kulturinstitutioner indtænkes som læringsrum og ressource i Åben Skole.

Eleverne vil gennem det toårige valgfag i billedkunst deltage fire gange i ”Kreativt valgfagslaboratorium” af forskellig varighed.

”Kreativt valgfagslaboratorium” bidrager til, at eleverne kan navigere og fordybe sig i kreative processer og sætte sprog på egne oplevelser og processer, at de kan udtrykke sig selvstændigt med og om varierede æstetiske udtryksformer, samt at de kan deltage aktivt i billedkultur på mangfoldige, kreative og reflekterende måder.

Med museet som læringsrum og de særligt udviklede forløbsdesigns vil eleverne deltage i undervisning, der styrker deres kompetencer inden for fagets tre kompetenceområder (billedfremstilling, billedanalyse, billedkommunikation) såvel som deres billedhorisont, kreative selvtillid og kulturelle dannelse.

Undervisningen foregår både på skolen og på ARKEN.  

Sidst opdateret 03.08.2020