You are here

Parkering forbudt på Løkkekrogen

Date: 18. December 2019
Flere bruger p-pladserne på løkkekrogen uden et ærinde på Pilehavehus. Derfor har vi blokeret alternative p-pladser med en betonklods og opsat standsning og parkering forbudt-skilte.

Vi og entreprenøren på Pilehavehus oplever, at der er parkerede biler udenfor de afmærkede områder. Der er en oplevelse af, at bilerne holder der, mens børnene bliver afleveret i skolen.  

Vi fraråder at forældre bruger parkeringsarealerne og alternative p-pladser på Løkkekrogen, fordi det forhindrer folk med reelle ærinder at komme til Pilehavehus.  

Hvis du parkerer uden for de afmærkede områder, risikerer du at spærre for ambulancekørsel eller Flextrafik, som har ærinder ved ældreboligerne. Derudover risikerer du, at arbejdstrafikken til byggepladsen bliver forhindret i at komme frem. 

Betonklods spærrer for alternative pladser  

Der er nu opsat standsning og parkering forbudt-skilt, og placeret en betonklods ved siden af glascontaineren ved indkørslen til Pilehavehus.  

Vi har ikke placeret en betonklods på græsarealet – men her må du heller ikke parkere. Det er især parkerede biler i dette område, der kan forhindre en arbejdskørsel i at komme frem.  

Medarbejdere og besøgende har ikke andre muligheder for at parkere, men det har du, der afleverer børn på Pilehaveskolen. Der er rig mulighed for at bruge parkeringspladserne foran skolen, når du skal bringe og hente dit barn. 

Pilehavehus' p-pladser blev nedlagt 

Inden byggeriet af de nye lejligheder i Pilehavehus begyndte i starten af efteråret, valgte vi at benytte brandvejen langs ældreboligerne som håndværkernes vej til byggepladsen. Derfor inddrog vi en del af Pilehavehus’ parkeringspladser.   

Vi har etableret nye parkeringspladser til medarbejdere og besøgende til venstre for Pilehavehus på græsarealet som erstatning.  

De nye pladser er forbeholdt Pilehavehus, og du må derfor ikke bruge dem, når du sætter dine børn af og henter dem igen på Pilehaveskolen. Du må heller ikke benytte alternative p-pladser på Løkkekrogen til det formål. 

Sidst opdateret 18.12.2019