You are here

Sådan påvirker strejken daginstitutioner og SFO

Date: 28. marts 2018
KONFLIKTEN ER UDSAT I 14 DAGE. Forældre til børn i daginstitutioner og SFO i Vallensbæk bliver i dag onsdag informeret om konsekvenserne i netop deres institution via børneintra og tabulex.

FOA har varslet strejke for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter for alle områder i Vallensbæk Kommune. Strejken kan reelt træde i kraft den 4. april og vare 4 hverdage, inden lockouten træder i kraft den 10. april.

Der forhandles fortsat i forligsinstitutionen. Derfor kan vi ikke med sikkerhed vide om der strejkes fra den 4. april. Forligsinstitutionen har nemlig mulighed for at udsætte strejken i 14 dage, hvis det ser ud til, at der kan indgås forlig mellem parterne. Forligsinstitutionen kan udsætte konflikten to gange i op til 14 dage.

Hvis strejken bliver en realitet, betyder det, at Vallensbæk Kommune kun kan tilbyde delvis pasning i vores daginstitutioner og SFO.

Se pasningsskemaerne på børneintra og tabulex

Alle institutioner har lagt pasningsskemaer på børneintra og tabulex. Der kan I se, hvornår jeres børn kan blive passet, og om der evt. er ændrede åbningstider i institutionen.

Du kan også få pasningsskemaet udleveret i din daginstitution eller SFO.

Undervisningsministeriet er omfattet af en strejke, hvilket blandt andet betyder, at UNI login og dermed børneintra, tabulex samt elev- og forældreintra bliver lukket ned under strejken for de institutioner, hvor forældrene bruger UNI login. Ved strejke bliver der påbegyndt en nedlukning fra den 3. april.

Afblæsning eller udsættelse af konflikt

Hvis, eller forhåbentligt når, konflikten bliver afblæst eller udskudt, vil vi informere her på kommunens hjemmeside og på kommunens Facebook-side. Der bliver ikke informeret på børneintra og tabulex efter den 3. april.

Vi er opmærksomme på, at en konflikt er ubelejlig for både forældre og børn, og vi krydser fingre for, at parterne når til enighed, så vi kan undgå en konflikt.

Sidst opdateret 28.03.2018