You are here

Seniorboliger i Vallensbæk Nord

Date: 04. Juni 2020
Der har længe været efterspørgsel på senior-boliger i den nordlige del af Vallensbæk. Det har vi nu ambitioner om at gøre noget ved.

For at imødekomme behovet for seniorboliger, besluttede kommunalbestyrelsen i slutningen af april, at den del af vandgrunden, der ligger ud mod vejen og institutionerne i Vallensbæk Nord, skal sættes til salg.

Attraktive boliger med udsigt til rekreativt område

Det er vigtigt at understrege, at det kun er den yderste del af vandgrunden ud mod vejen, der sættes til salg. Derfor vil der kun komme til at være boliger på sydsiden af søen ud mod vejen, og ikke rundt om søen. Boligerne kommer til at ligge ud mod søen og alle vil forsat have mulighed for at nyde de skønne rekreative områder. Søen forbliver, hvor den er, så borgerne i Vallensbæk forsat kan studere haletudser og sommerfuglelarver.  

Grønt parkbånd skal binde nord og syd sammen

Med senior-boligerne i nord vil vi danne et parkbånd, der løber fra badeanstalten i syd og op gennem kommunen til de attraktive boliger og søen i nord. Dette parkbånd skal give mulighed for hyggeture med leg og læring for alle generationer. 

Processen er i sin spæde start, og forude venter blandt andet udbud og udarbejdelse af ny lokalplan – og herunder vil borgerne i området selvfølgelig blive inddraget og hørt. 

Sidst opdateret 07.07.2020