You are here

Tilfredse forældre i Vallensbæk

Date: 13. December 2016
Der er generelt stor tilfredshed med kommunens skoler og dagtilbud blandt forældrene. Det viser ny undersøgelse, der også udstikker pejlemærker for forbedringer.

Vallensbæk Kommune har i oktober 2016 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i samtlige daginstitutioner, skoler og SFO’er i kommunen.

Tilfredshedsundersøgelse viser en positiv udvikling på hele 0-18 års området. Langt størstedelen af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns daginstitution, SFO eller skole. Samtidig gør undersøgelsen kommunen klogere på, hvor der skal sættes ind fremadrettet.

"Nu skal vi se på, hvor vi kan gøre det bedre"

”Forældrene er rigtig godt tilfredse med deres børns trivsel og læring. Det er jeg glad for, for det er naturligvis det vigtigste. Og lærere, pædagoger, ledere og andre medarbejdere kan være stolte af deres indsats. Nu skal vi så bruge undersøgelsen til at se på, hvor vi kan gøre det bedre – det er dét, vi har bedt forældrene give deres bud på. Der bliver blandt andet peget på de fysiske rammer. Dem har vi politisk prioriteret og investeret massivt i. Egholmskolen er renoveret, Pilehaveskolen undergår netop nu et kæmpe byggeprojekt og toiletterne renoveres på alle tre skoler. Forældrene ønsker sig blandt andet også bedre rengøring i daginstitutionerne og bedre lederskab på skolerne. Det og øvrige pejlemærker tager vi seriøst, og vi går nu i gang med at undersøge, hvordan vi kan forbedre på de enkelte områder,” siger borgmester Henrik Rasmussen.

Bedre rengøring, ledelse og indemiljø

Undersøgelsen viser, at der blandt forældre til børn i daginstitutioner er stor tilfredshed med det tætte forældresamarbejde og personalets indsats for at understøtte børnenes sproglige udvikling. Der er ligeledes stor tilfredshed med afstanden til og fra dagtilbud. Der er ønske om bedre rengøring, og det bliver der sat fokus på i samspil mellem forvaltning og ledelser på daginstitutionerne.

På skoleområdet er der særlig stor tilfredshed med personalets indsats for elevernes faglige udbytte af undervisningen og med at få eleverne til at føle sig trygge og glade. Undersøgelsen viser, at forældrene ønsker bedre fysiske rammer indendørs samt på skolernes samarbejde med det omkringliggende samfund. Processen med at opgradere de fysiske rammer er godt i gang, og der er arbejdes der på en digital platform om den åbne skole, som skal synliggøre alle de muligheder, som skolerne har for at etablere samarbejder med det omkringliggende samfund og virksomhederne i undervisningen.

Også på kommunens tre SFO’er er der generel god forældretilfredshed. Undersøgelsen viser, at der er ønske om at aktiviteterne til de ældste børn udvikles, så børnene fortsat benytter SFOen frem til de overgår til klub efter 4. klasse.

Læs hele undersøgelsen og resultaterne

Klik ind på www.vallensbaek.dk/forældretilfredshed og læs mere.

Sidst opdateret 13.12.2016