You are here

Vallensbæk genanvender mere end nogensinde før

Date: 06. September 2017
Et år med mere affaldssortering i villaer har på kort tid givet grønne gevinster. Vallensbæk Kommune taget et stort skridt mod at nå den nationale målsætning om at genanvende 50% af affaldet.

Det viser den årlige affaldskortlægning fra Vestforbrænding.

Før villaerne startede på den nye affaldsordning i 2016, genanvendte vi i Vallensbæk lidt under 30 % af vores affald. Ved årets udgang var det tal steget til tæt på 40 %. Stigningen betyder, at der nu er sendt 1.718 tons mad, plast, glas, papir og metalaffald tilbage i det cirkulære kredsløb.

Madaffaldet spiller en vigtig rolle
En stor del af stigningen i genanvendelsen skyldes, at alle villaer nu sorterer madaffald. Selvom de fleste er bevidste om at undgå madspil, er der stadig mange rester fra spisebordene – og de kan laves til energi og næring til markerne, når de smides ud i den lille grønne biospand.

Ved at sende madaffald til bioforgasning og efterfølgende kompostering, udnytter vi både energiindholdet og fosfor-ressourcen i madaffaldet. Dette er mindst lige så vigtigt som at mindske udledningen af CO2.

Forskere vurderer, at verdens fosforressourcer slipper op om 100 år. Fosfor er nødvendig for plantevækst og kan ikke erstattes af andet, da det er et grundstof, der ikke kan fremstilles syntetisk.

Den fosforfyldte kompost fra madaffaldet kan desuden erstatte kunstgødning, der både er energimæssigt dyrt at fremstille og forurener grundvandet.

Grønnere CO2-regnskab
Genanvendelsen hjælper også med at holde CO2-udledningen nede i samfundet. For eksempel har genanvendelse af Vallensbæks madaffald sparet miljøet for 96,3 ton CO2, hvilket svarer til et års forurening fra 203 biler.

Vidste du, at...

  • en almindelig husstand i Danmark i gennemsnit har et madspild på 188 kg om året. Det vil sige, at det er mad, som kunne være spist (Miljøstyrelsen).
  • madaffald vægtmæssigt udgør omkring 41% af danskernes husholdningsaffald, og det er derfor en meget vigtig affaldstype, hvis den nationale målsætning om 50% genanvendelse skal opfyldes (Miljøstyrelsen).
Sidst opdateret 06.09.2017