You are here

Vallensbæk lukker huller i støjvold

Date: 12. Oktober 2017
  • Holbækmotorvejen Foto af Ingolf Mathiesen

    Fotograf: Ingolf Mathiesen

Vallensbæk Kommunalbestyrelse har med næste års budget afsat 1 mio.kr. til at lukke to gennemføringer i støjvolden ved Holbækmotorvejen - og søger samtidig igen penge fra statens støjpulje.

”Vi har på tværs af alle partier stor opmærksomhed på støjbekæmpelse. Som kommune gør vi alt, hvad vi kan, for at dæmpe støjen fra de veje, vi selv ejer. Men de helt store syndere er statens anlæg – motorveje og jernbaner. Hidtil har skiftende transportministre ikke prioriteret støjbekæmpelse særlig højt. At vi nu selv bruger penge på at lukke hullerne i støjvolden ved Holbækmotorvejen er et lille, men rigtigt skridt, på en lang vej mod mindre trafikstøj”, siger borgmester Henrik Rasmussen.

Støjpuljer søges igen

Vallensbæks borgmester har gennem årene gjort mange forsøg på at råbe de ansvarlige landspolitikere op, så de statslige støjpuljer øges – og ikke mindst prioriteres til fordel for de tættest beboede egne, som fx Vestegnen. Det er sket gennem invitationer og henvendelser til de ansvarlige ministre og transportordførere, samt indlæg i landsdækkende dagblade.

”Senest har jeg og de øvrige partigruppeformænd sendt et brev til Ole Birk Olesen, hvor vi gør opmærksom på, at der alene i Vallensbæk er behov for 60-90 mio.kr. til at reducere støj fra Holbækmotorvejen. Nu kommer vi selv med nogle af pengene og håber så, at ministeren vælger at give Vallensbæk del i den pulje på 26 mio.kr., som regeringen i den nye finanslov afsætter til støjbekæmpelse langs statslige veje”, siger Henrik Rasmussen.

Støj som fra en emhætte

Når der bygges nye boliger, må de højst udsættes for et støjniveau på 55 db. En sådan grænse findes ikke for eksisterende byggeri. Mange boliger i Vallensbæk ligger i området mellem statens to motorveje, og her er støjniveauet på 60-65 db, hvilket svarer til at stå en halv meter fra en emhætte.

Støj har både store sundhedsmæssige konsekvenser for den enkelte og for samfundsøkonomien.

”Staten bliver nødt til at tage ansvar. Ikke blot for de enkelte veje og anlæg, men for summen af den støj, de afleder. Samlet betyder de to motorveje, at støjen bliver for høj. Når Ringstedbanen kommer, vil problemet forværres. Vi kan som kommune ikke stå alene med udgifter til støjvolde og –skærme”, siger Henrik Rasmussen.

Nye metoder afprøves

For at reducere støjen fra kommunale veje, har Vallensbæk Kommune de seneste år anlagt rundkørsler, der mindsker støj fra opbremsninger og accelerationer, lige veje har fået indlagt sving og støjdæmpende asfalt, og fartgrænser er sat ned, da biler støjer mere, jo hurtigere de kører. Samtidig er kommunen aktiv i pilotprojekter i Gate 21’s Silent City. Der er således som forsøg opsat nye typer støjværn på Ringvej 3 og Vejlegårdsvej.

Og nu lukkes så de to gennemføringer i støjvolden ved Holbækmotorvejen.

Sidst opdateret 16.10.2017