You are here

Vejlegårdsparken ensrettes fra mandag

Date: 16. November 2018
I forbindelse med ombygningen af Delta Park bliver Vejlegårdsparken ensrettet fra på mandag den 19. november.

For at øge trafiksikkerheden og give bedre adgangsforhold til Delta Park, etablerer vi svingbaner og en fodgængerovergang i krydset. 

Arbejdet med at etablere de nye svingbaner og fodgængerovergangen er i gang og forventes afsluttet i foråret 2019.

Fra mandag den 19. november indtil medio januar vil Vejlegårdsparken være ensrettet, så man kun kan køre ind fra Vallensbæk Torvevej. Det er stadig muligt at køre på Vallensbæk Torvevej fra Gammelgårds Allé

Som følge af ensretningen vil buslinjerne 143/144 vil blive omlagt fra mandag i retning mod Vallensbæk Station. Læs om busomlægningen på Movias hjemmeside.

Det skal der ske

Der etableres et fodgængerfelt på tværs af Vallensbæk Torvevej, højresvingsbaner på Delta Park og Vejlegårdsparken og venstresvingsbanen fra nord på Vallensbæk Torvevej forlænges.

Skråningen ind til det grønne område syd for Vejlegårdsparken bliver flyttet længere ind på grunden, for at give plads til den nye vejbane. Det betyder også, at det er nødvendigt at fælde nogle af de gamle træer, der står på skråningen.

Ved Delta Park bliver det også nødvendigt at fælde enkelte træer på hjørnet ved Delta Park og Vallensbæk Torvevej for at give plads til vejbanen.

Vi gør alt, hvad vi kan for at bevare så mange træer som muligt, og når arbejdet er afsluttet vil skråningen ind til det grønne område blive beplantet med lav beplantning.

På billedet herover kan du se, hvad det er der skal ske med krydset.

  1. På Delta Park etableres en svingbane for bilister, der skal dreje til højre.
  2. På Vallensbæk Torvevej forlænges venstresvingsbanen ind mod Delta Park
  3. Der etableres en fodgængerovergang i den sydlige del af krydset over Vallensbæk Torvevej.
  4. På Vejlegårdsparken forlænges højresvingbanen fra busstoppestedet og frem til Vallensbæk Torvevej.

Når letbanen færdig i 2025, er der planer om at udvide krydset ved Sdr. Ringvej med ekstra svingbaner. 

Sidst opdateret 16.11.2018