You are here

Velbesøgt dialogmøde om Carolines Have

Date: 08. februar 2019
I forbindelse med projektet Carolines Have var der dialogmøde torsdag. Lokalplanen for området er nu i høring i fire uger.

Torsdag blev der holdt dialogmøde om lokalplan 103 og projektet Carolines Have.

Der var stort fremmøde og en livlig diskussion om projektet, der omfatter ca. 90 boliger - både lejligheder og rækkehuse.

Alle med noget på hjerte i forhold til lokalplanen og Carolines Have opfordres til at indsende høringssvar. Læs mere om forslaget til lokalplan 103 på www.vallensbaek.dk/hoeringer, og her kan du også læse om, hvordan du indsender høringssvar.

Planforslaget er i høring til den 5. marts 2019.

Om Carolines Have

I det tidligere erhvervsområde mellem Torbenfeldtvej, Vejlegårdsvej og Liselundvej er det planen at skabe en grøn bolig-oase, Carolines Have.

Carolines Have ventes at komme til at bestå af i alt ca. 90 boliger, hvoraf de 64-68 af boligerne bliver lejligheder på 90-100 m2 i 3-6 etager, og de 25 af boligerne bliver rækkehuse i 2-3 etager.

Lejlighederne får fælles tagterrasse på 90-100 m2, og rækkehusene får privat og fælles have.

Carolines Have vil blive gennemskåret af et vandløb, hvor afvanding af taghaver og tage bliver ledt til såkaldte forsinkelsesbassiner. Der vil også blive opsamlet regnvand, som kan bruges i de enkelte taghaver.

I bebyggelsen er livskvalitet tænkt ind i hele projektet, sådan at der bliver grønne udfoldelsesmuligheder for både børn og voksne.

Sidst opdateret 08.02.2019