You are here

Vores børn og unge skal være en grøn generation

Date: 13. marts 2017
Vallensbæk Kommune har fokus på, at de fremtidige borgere skal uddannes til at kunne handle bæredygtigt.

Derfor har de tre skoler deltaget i projektet Grøn Generation, og kommunalbestyrelsen har vedtaget en strategi for uddannelse for bæredygtig udvikling.

Projektet er netop afsluttet med en konference på Christiansborg, hvor Vallensbæk deltog med en delegation med udvalgsformand, embedsmænd og elevrådsformanden på Vallensbæk Skole, Freja Petersen.

Først nu starter det spændende arbejde for alvor med at omsætte strategien til konkrete aktiviteter og læringsforløb for eleverne.

Det kan bedst lykkes at få børn og unge til at handle bæredygtigt, når læringen gøres vedkommende og virkelighedsnær, og derfor vil undervisningen tage udgangspunkt i elevernes lokalmiljø. Det vil for eksempel være oplagt at inddrage elementer som kommunens grønne områder og affaldssortering.

Denne opgave løses bedst i fællesskab, derfor skal læringsforløbene udarbejdes i et samarbejde mellem lærere, naturskolen Bækkehuset og Center for Teknik.

Det næste initiativ er allerede planlagt: I løbet af foråret bliver 0.-3. klasserne inddraget i arbejdet med at udvikle biodiversiteten i Vallensbæk for både planter og dyr.

 

 

Sidst opdateret 13.03.2017