You are here

Ældre- og plejeboliger

Vallensbæk Kommune tilbyder ældreboliger, plejeboliger og dagtilbud

Vallensbæk Kommune har ældreboliger i Rønnebækhus og Pilehavehus, plejeboliger i Højstruphave og Rønnebo og dagtilbud i Aktivitetscentret Rønnebækhus og Daghjemmet Højstruphave.

Ældre- og plejeboliger

Hvis du ønsker at flytte i en ældre- eller plejebolig skal du først udfylde et ansøgningsskema, som du finder her på siden. Ansøgningsskemaet sender du til Center for Omsorg og Pleje, som derefter kontakter dig for at aftale et tidspunkt om visitation.Det er kommunens visitation, der sørger for at visitere dig til en ældre- eller plejebolig efter fastsatte kriterier.

Visitationen er individuel og sker på grundlag af din samlede livs- og boligsituation. De borgere, der vurderers til at have det største behov, får tilbudt eventuelt ledige boliger. Det er altså ikke afgørende, hvor længe du har ventet på en bolig, men hvor stort dit behov for en ældre- eller plejebolig er.

Hvis du har pårørende, der bor i en anden kommune, kan de også komme i betragtning: I så fald skal de søge og blive godkendt i bopælskommunen, som efterfølgende sender ansøgningen til Vallensbæk Kommune.

Det er også muligt at ansøge om et midlertidigt ophold i Rønnebækhus. Du kan læse mere om denne mulighed hér.

Aktivitetscenter og daghjem

Tilbuddene er til dig, der har brug for støtte til at trives udenfor hjemmet og være sammen med andre. I Aktivitetscentret Rønnebækhus og Daghjemmet Højstruphave har brugerne adgang til terrasse, går sammen om at lave mad i køkkenet, laver aktiviteter i hyggelige rum mm. Du kan blive visiteret til tilbuddene ved at udfylde et ansøgningsskema, som du finder her på siden.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4200
Tlf 4797 4106
Mandag - Fredag kl. 8.30 – 10.30
Sidst opdateret 03.08.2020