You are here

Plejepersonalet

Det faste plejepersonale i Vallensbæk Kommune er uddannet inden for sundhed og pleje.

Det faste plejepersonale i Vallensbæk Kommune har typisk en basisuddannelse som sygeplejerske, social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper. Plejepersonalet arbejder i tværfaglige teams, hvilket betyder, at der altid er de nødvendige kompetencer og kvalifikationer rundt om beboerne.

Personalet besidder personlige kompetencer, der kan skabe et empatisk, trygt og tillidsfuldt forhold til den enkelte beboer. Hver beboer har to kontaktpersoner, en primær og en sekundær kontaktperson, som i et samarbejde varetager beboerens behov for pleje og omsorg.

Det er vigtigt princip, at borgeren er i centrum. På dette grundlag vi arbejder socialt, fagligt og pædagogisk med:

  • Ernæring og hygiejne
  • Pleje og sygepleje
  • Fysiske og psykiske aktiviteter

Vi lægger stor vægt på, at borgeren kan leve et liv så tæt på det liv, han eller hun levede før. Derfor er hjemlighed et vigtigt mål for vores arbejde. Plejen og omsorgen tager udgangspunkt i borgerens livshistorie, ønsker, behov og ressourcer.

Sidst opdateret 05.03.2015