You are here

Begravelseshjælp

Efterladte har ret til begravelseshjælp, når en pårørende med ret til dansk sygesikring dør

Ansøgning om begravelseshjælp skal ske via digital selvbetjening på borger.dk. Det er dog muligt at få bedemanden til at hjælpe med ansøgningen om begravelseshjælp.

Hvem kan få begravelseshjælp?

Som pårørende kan du få begravelseshjælp, hvis det er dig, der sørger for begravelsen, og afdøde har haft ret til dansk sygesikring. Det har ingen betydning for begravelseshjælpen, om afdøde bliver begravet eller bisat.

Hvordan søger jeg om begravelseshjælp?

Du kan selv søge om begravelseshjælp, men nogle bedemænd tilbyder også at gøre det på vegne af dig. Søger en bedemand eller en anden person på vegne af dig, skal vedkommende bruge en skriftlig fuldmagt fra dig.

Du søger om begravelseshjælp hos Udbetaling Danmark ved at bruge selvbetjeningsløsningen.
Klik på 'Start'.

Du kan måske få mere i begravelseshjælp

Selvom du allerede har fået udbetalt minimumsbeløbet i begravelseshjælp, kan du måske få mere i begravelseshjælp nu.

Udbetaling Danmark har ændret praksis omkring udbetalingen af begravelseshjælp. Det vil sige, at hvis du søger om formueafhængig begravelseshjælp, så behandler Udbetaling Danmark din ansøgning, selvom du allerede har fået udbetalt minimumsbeløbet i begravelseshjælp.

Tidligere har det kun været muligt at søge om begravelseshjælp én gang. Hvis man havde søgt om udbetaling af minimumsbeløbet, kunne man derfor ikke søge om den formueafhængige begravelseshjælp senere.

Den ændrede praksis betyder også, at du kan få genoptaget din sag, hvis du tidligere har fået afvist din ansøgning om formueafhængig begravelseshjælp, fordi du allerede havde fået udbetalt minimumsbeløbet i begravelseshjælp.

Hvordan udfylder jeg ansøgningen?

Hvis du er i tvivl om, hvordan du udfylder felterne i den digitale ansøgning, kan du få en hjælpetekst frem ved at klikke på spørgsmålstegnet ud for det felt, du er i tvivl om.

Hvor meget kan jeg få i begravelseshjælp?

Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue. Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbeløb, du ikke skal betale skat af.

Hvis afdøde var 18 år eller mere
Hvis afdøde var 18 år eller mere, kan du højst få 10.750 kr. (2017) i begravelseshjælp.

Begravelseshjælpen afhænger af formuen:

  • Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes eller ægtefællernes samlede formue på dagen for dødsfaldet overstiger 36.000 kr. (2017). Er afdødes eller ægtefællernes samlede formue over 46.750 kr. (2017), bortfalder begravelseshjælpen helt.
  • Hvis afdøde hverken efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes formue overstiger 18.050 kr. (2017). Er afdødes formue over 28.800 kr. (2017), bortfalder begravelseshjælpen helt.
I formuen indgår fx:
  • indestående i banken
  • pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier
  • kontanter
  • ejendomsværdi
  • værdi af andele i andelsboligforeninger
  • anparter og investeringsbeviser
  • engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet
Hvis afdøde var født før 1. april 1957

Hvis afdøde var født før 1. april 1957, kan du få mindst 1.050 kr. i begravelseshjælp, uanset formue. Dette beløb kaldes for minimumsbeløbet. Hvis du kun ønsker at søge om minimumsbeløbet, skal du ikke oplyse Udbetaling Danmark om evt. formue.

Hvis afdøde var under 18 år
Hvis afdøde var under 18 år, er begravelseshjælpen et fast beløb. Det gælder også børn, som er dødfødte. Beløbet er 9.000 kr. (2017).

Hvilken dokumentation skal jeg sende, når jeg søger begravelseshjælp?

Hvis du søger om formueafhængig begravelseshjælp, skal du sende dokumentation for formue og gæld samt dokumentation fra skifterettens behandling af boet.

Dokumentationen, du skal sende, hvis du ikke søger om formueafhængig begravelseshjælp, afhænger af hvordan boet er blevet behandlet:

Boet er behandlet som: Du skal sende:
boudlæg skifteretsattesten og dokumentation for afdødes gæld og evt. ægtefælles formue og gæld inkl. særeje.
uskiftet bo eller ægtefælleudlæguskiftet skifteretsattesten med kopi af formueoversigt eller et formueskema og dokumentation for formue og gæld inkl. særeje. Du skal sende dokumentation for både dig og din ægtefælle.
forenklet privat skifte eller almindeligt privat skifte skifteretsattest, åbningsstatus og dokumentation for formue og gæld inkl. oplysning om evt. ægtefælles formue, gæld og særeje. Hvis der er lavet endelig opgørelse af boet, skal du sende den i stedet for åbningsstatus.
bobestyrer bo skifteretsattest, boopgørelse og oplysning om evt. ægtefælles formue og gæld inkl. særeje
Du skal også oplyse om engangsudbetalinger, fra fx ATP Livslang Pension, Lønmodtagernes Dyrtidsfond og evt. forsikringer.

Du kan finde formueskemaet her:

Hvordan og hvornår bliver begravelseshjælpen udbetalt?

Udbetaling Danmark udbetaler begravelseshjælpen til din NemKonto. Hvis en bedemand søger på vegne af dig, vil udbetalingen ofte ske direkte til bedemanden.

Hvis Udbetaling Danmark har behov for yderligere oplysninger, bliver begravelseshjælpen som udgangspunkt udbetalt, når skifteretten har afsluttet behandlingen af boet, og Udbetaling Danmark har modtaget den nødvendige dokumentation.

Hvad sker der, når jeg har sendt min ansøgning?

Når du har søgt begravelseshjælp, beregner Udbetaling Danmark, hvor meget du kan få i begravelseshjælp. Udbetaling Danmark sender et brev, hvor der står, om du kan få begravelseshjælp, og hvor meget du kan få. Har du ikke ret til begravelseshjælp, får du et brev med en begrundelse.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar på din ansøgning, senest 21 hverdage efter Udbetaling Danmark har modtaget den. Hvis der mangler oplysninger eller dokumentation, kontakter Udbetaling Danmark dig.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Du kan kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om begravelseshjælp og ikke kan finde svar her på borger.dk.

Ring på tlf. 70 12 80 83, eller send Digital Post til 'Begravelseshjælp'.

Udbetaling Danmarks telefoner er åbne:

Mandag-onsdag kl. 8-16
Torsdag kl. 8-18
Fredag kl. 8-15

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Hvis du søger om begravelseshjælp, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark. Sagsbehandlingsfristen for en ansøgning er 1 måned fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning og oplysninger om din formue.

Hvis du vil klage

Du har mulighed for at klage over en afgørelse om begravelseshjælp til Patientklagecenteret i Styrelsen for Patientsikkerhed. Patientklagecenteret skal have din klage senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.

Du kan også kontakte ATP´s kundeambassadør, hvis du er utilfreds med måden, Udbetaling Danmark har behandlet din sag på.

Hvad siger loven?

Kontakt

Sidst opdateret 16.10.2019