You are here

Hjemmehjælp

For at få hjemmehjælp skal du først visiteres af én af kommunens sygeplejersker.

Når du søger om hjemmehjælp vil du blive tilbudt et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb.

Hjemmehjælp vil sige, at du som borger under særlige omstændigheder ved alderdom eller sygdom kan få hjælp til rengøring, indkøb og tøjvask i dagtimerne samt personlig pleje og omsorg hele døgnet. Der er to former for hjemmehjælp, nemlig varig og midlertidig hjemmehjælp:

 • Varig hjemmehjælp bliver tilbudt ved vedvarende svækkelse eller sygdom
 • Midlertidig hjemmehjælp bliver tilbudt ved kortvarig sygdom.

Begge former for hjælp er gratis i Vallensbæk Kommune.

Når du søger om hjemmehjælp vil du blive tilbudt et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb.

Kommunens visiterende sygeplejersker vurderer i samarbejde med borgeren og eventuelt pårørende, hvilke opgaver borgeren selv eller de pårørende kan klare, og hvilke opgaver, der er behov for hjælp til. Efter den visiterende sygeplejerskes besøg vil borgeren modtage en afgørelse, hvor det fremgår, hvilken hjælp der vil blive ydet og en begrundelse for afgørelsen. Se gældende lovgivning og kvalitetsstandarder for hjemmehjælp.

Hjemmehjælp

 • Hvordan får jeg hjemmehjælp?

  Du skal visiteres til hjemmehjælp af en af kommunens visiterende sygeplejersker. Den visiterende sygeplejerske afgør i samråd med dig og eventuelt pårørende, hvilken omfang og hvillken type hjemmehjælp, du har behov for. Når den visiterende sygeplejerske har vurderet dit behov for hjemmehjælp, sender hun afgørelsen til dig. Du har mulighed for at klage over afgørelsen.

 • Er hjemmehjælp gratis?

  Ja, i Vallensbæk Kommune er hjemmehjælp gratis, både varig og midlertidig hjælp og uanset om du vælger kommunen (Hjemmeplejen) som leverandør af din hjemmehjælp eller en privat leverandør.

 • Kan jeg selv vælge, hvem der skal yde min hjemmehjælp?

  Du kan frit vælge, om du ønsker, at kommunen (Hjemmeplejen) skal yde din hjemmehjælp, eller om du vil vælge en af de godkendte private leverandører.

Koordination med sygehusene

Vallensbæk Kommunes koordinerende visitator har kontakt til sygehusene for at sikre, at borgerne bliver udskrevet til den nødvendige hjælp i hjemmet.

Kontakt

Tlf 4797 4106
Mandag - Fredag kl. 8.30 – 10.30
Sidst opdateret 15.01.2020