You are here

Værdighedspolitik 2018-2021

Politikken sætter rammen for fremtidens ældrepleje i Vallensbæk Kommune.

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2018-2021 beskriver de overordnede værdier for vores indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal støtte.

Politikken har særligt fokus på områderne:

  • Livskvalitet
  • Selvbestemmelse
  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  • Mad og ernæring
  • En værdig død
  • Pårørende 

Værdighedspolitikken tager udgangspunkt i Udviklingsstrategien ”Det hele menneske i fremtidens boligby”. Politikken er udarbejdet med input fra borgere og politikere og udgangspunktet var et dialogmøde med borgerne i maj 2018.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4200
Sidst opdateret 04.12.2018