You are here

Værdighedspolitik 2018-2021

Politikken sætter rammen for fremtidens ældrepleje i Vallensbæk Kommune.

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2018-2021 beskriver de overordnede værdier for vores indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal støtte.

Politikken har særligt fokus på områderne:

  • Livskvalitet
  • Selvbestemmelse
  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  • Mad og ernæring
  • En værdig død
  • Pårørende
  • Ensomhed 

Værdighedspolitikken tager udgangspunkt i Udviklingsstrategien ”Det hele menneske i fremtidens boligby”. Politikken er udarbejdet med input fra borgere og politikere og udgangspunktet var et dialogmøde med borgerne i maj 2018. 

Politikken er godkendt i kommunalbestyrelsen d. 28.11.2018 og revideret d. 27.11.2019, hvor der er tilføjet et afsnit om ensomhed.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4200
Sidst opdateret 09.03.2020