You are here

Dagpenge i udlandet

Hvis du opfylder betingelserne, er det muligt at du kan tage dine arbejdsløshedspenge med til udlandet i op til 3 måneder.

Hvis du er arbejdsløs og søger arbejde i et EØS-land eller Schweiz, kan du i nogle tilfælde få dine arbejdsløshedsdagpenge med i op til tre måneder.

Kan jeg få danske dagpenge i udlandet?

Du har mulighed for at få arbejdsløshedsdagpenge fra din danske a-kasse med til udlandet i op til tre måneder, hvis du er arbejdsløs og ønsker at søge arbejde i et andet EØS-land eller Schweiz.

Betingelserne er, at:

  • Du er statsborger i et EØS-land eller Schweiz.
  • Du bor og opholder dig i Danmark indtil afrejsedatoen.
  • Du er medlem af en a-kasse.
  • Du har ret til dagpenge på det tidspunkt, hvor du rejser.
  • Du har været tilmeldt jobcentret som fuldtidsarbejdsløs i mindst fire uger før den planlagte rejsedato.
  • Du har søgt om et særligt dokument – PD U2 eller E 303 – før du rejser, dog tidligst 4 uger inden den planlagte afrejsedato.

Du kan få dispensation fra kravet om fire-ugers tilmelding hos jobcentret, hvis du opfylder en af betingelserne:

  • Du ønsker at følge din ægtefælle eller samlever, der skal overtage mere end fem ugers arbejde eller begynde mindst 18 måneders uddannelse i det andet EØS-land eller Schweiz.
  • Du er statsborger i det EØS-land/Schweiz, du ønsker at rejse til, og du har været tilmeldt som arbejdssøgende i jobcentret i mindst en uge, efter at du blev ledig.
  • Du kan dokumentere, at du skal til ansættelsessamtale i det andet EØS-land eller Schweiz.
  • Du har fået arbejde på deltid eller af kortere varighed i det andet EØS-land eller Schweiz, og arbejdet medfører ikke, at du bliver arbejdsløshedsforsikret i det andet land.

 

Hvordan får jeg dagpenge med til udlandet?

Et særligt dokument giver dig ret til at tage dine dagpenge med dig. Hvis du opfylder betingelserne, vil din a-kasse udstede et dokument E 303 til dig, hvis du søger arbejde i Norge, Island eller Liechtenstein. For de øvrige EØS-landes vedkommende hedder dokumentet PD U2.

Du skal bruge blanketten EØS 1 til at ansøge om et dokument PD U2 eller E 303.

Husk, at du selv skal udfylde Del A, og at jobcentret skal udfylde Del B, inden du sender din ansøgning til din a-kasse. Din ansøgning skal du sende til din a-kasse, som afgør, om du kan få dokument PD U2 eller E303.

 

Tilmeld dig din nye arbejdsformidling i udlandet

Med et dokument PD U2 eller E 303 har du ret til dagpenge i den periode, som står i dokumentet. Men for at få dagpengene udbetalt, skal du tilmelde dig arbejdsformidlingen i det land, du rejser til, senest syv dage efter den startdato, der står i dokumentet. Ellers får du først dagpenge fra den dag, hvor du tilmelder dig hos arbejdsformidlingen.

 

Stå til rådighed for arbejdsmarkedet i udlandet

I den periode, du modtager danske dagpenge i det andet EØS-land, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet i det land, du er rejst til. Hvis du får arbejde, kan du ikke længere få danske dagpenge. I stedet skal du som hovedregel arbejdsløshedsforsikres der, hvor du får arbejde.

 

Sådan bliver dine dagpenge udbetalt i udlandet

Dine dagpenge bliver som hovedregel udbetalt af din danske a-kasse, hvis du kan få dagpengene med til et EØS-land. Drejer det sig om landene Norge, Island eller Liechtenstein, skal du dog have udbetalt dagpenge fra myndighederne i det pågældende land, fx arbejdsformidlingen.

 

Rejs hjem inden tre måneder

Finder du ikke arbejde i det andet EØS-land eller Schweiz, er det vigtigt, at du er tilbage i Danmark og tilmelder dig dit lokale jobcenter, inden fristen på tre måneder udløber. Fristen fremgår af det dokument PD U2 eller E 303, som a-kassen har udstedt til dig. 

 

Hvis du vil klage

Ønsker du at klage over en afgørelse om arbejdsløshedsforsikring på tværs af landegrænser, skal du sende din klage til din a-kasse senest fire uger efter, du har modtaget a-kassens afgørelse.

Hvis a-kassen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Arbejdsskadestyrelsen eller Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Styrelsernes afgørelser kan du klage over til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

 

Sidst opdateret 27.04.2015