You are here

Seniorjobordning

Har du opbrugt din dagpengeret, og har du samtidig højst fem år til efterlønsalderen? Så kan du have ret til et seniorjob

Hvis du har ret til et seniorjob, vil du modtage et brev fra din a-kasse cirka tre måneder, før din dagpengeperiode udløber. Er du interesseret i et seniorjob, skal du kontakte Jobcentret.

Hvem gælder seniorjobordningen for?

Hvis du er ledig, betaler til efterlønsordningen, og der højst er fem år, til du når efterlønsalderen, kan du have ret til et seniorjob i din bopælskommune.

Retten til at få et seniorjob kaldes også seniorjobordningen.

Hvordan får jeg tildelt et seniorjob?

Hvis du har ret til et seniorjob, bør du modtage et brev fra din a-kasse ca. tre måneder, før din dagpengeperiode udløber. I brevet orienterer a-kassen dig om muligheden for at få et seniorjob.

Du skal herefter selv sende en ansøgning til kommunen, som senest skal være modtaget 2 måneder efter den dag, hvor dagpengeperioden eller din ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse udløber. Du kan tidligst sende ansøgningen 3 måneder før udløbet af dagpengeperioden eller den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. I ansøgningen til kommunen anmoder du om et seniorjob. Kommunen indkalder dig efterfølgende til en samtale. Kommunen fastsætter seniorjobbets indhold og omfang efter samtalen med dig og tager så vidt muligt hensyn til dine kvalifikationer og interesser. Du bliver ansat på overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår.

Betingelser for seniorjobbet

For at komme i betragtning til et seniorjob, skal du opfylde en række betingelser. Du skal:

  • være ledig
  • fortsat være medlem af en a-kasse
  • fortsat betale efterlønsbidrag
  • kunne opfylde anciennitetskravet for at få efterløn, når du når efterlønsalderen
  • have opbrugt dagpengeretten tidligst fem år før, du når efterlønsalderen, og hvis det sker fra den 6. januar 2014 til og med den 3. juli 2016, skal du også have opbrugt retten til midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Mens du er i et seniorjob, optjener du ikke ret til dagpenge. Du skal desuden stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis dit jobcenter henviser dig til et ordinært job.

Når du rammer efterlønsalderen og dermed har ret til efterløn, ophører dit seniorjob. Men dit seniorjob ophører tidligere, hvis du ikke længere vil kunne gå på efterløn, når du når efterlønsalderen, på grund af manglende indbetaling af medlemsbidrag eller efterlønsbidrag til din a-kasse, eller fordi du er udmeldt af a-kassen. Det samme gælder, hvis du vælger at hæve dit efterlønsbidrag, inden du når efterlønsalderen.

Du kan også miste din ret til seniorjob, hvis du bliver afskediget som følge af, at du har misligholdt din ansættelsesaftale.

Hvis du vil klage

Du har mulighed for at klage over en række af kommunens afgørelser vedrørende seniorjob. Hvilke afgørelser du kan klage over, fremgår af Lov om seniorjob.

Du kan klage til kommunen senest fire uger efter afgørelsen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender de din klage videre til Ankestyrelsen senest fire uger efter, de har modtaget din klage.

Befordringsgodtgørelse

Du kan være berettiget til befordringsgodtgørelse, hvis du er i job med løntilskud eller i anden form for aktivering. Hent ansøgningsblanket om befordringsgodtgørelse på jobnet.dk.

Ansøg om hjælpemidler

Som ledig kan du ansøge Jobcentret om tilskud til undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning. Hent ansøgningsskema om tilskud til undervisningsmaterialer mv. på jobnet.dk.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk
Tlf 4797 4444
Sidst opdateret 27.04.2015