You are here

Egholmskolen – vejomlægning og ensretning

 • Kiss and ride ved Egholmskolen

  Skråparkering og ”kiss and ride” på Egholmvej

 • Ensretning syd for Egholmskolen

  Ensretning af Egholmvej, Selsøvej og Højstrupvej

 • Amfi-trappen

Vejene syd for skolen ensrettes og der etableres ”kiss and ride” på begge sider af skolen.

Vejdirektoratet og politiet har anbefalet, at nogle strækninger i området syd for Egholmskolen ensrettes. Og det anbefales, at ensretningen gælder hele døgnet, ikke kun i myldretiden.

Grundejerforeningen Store Vejlegaard har på et møde godkendt en 1-årigt prøveperiode af tiltaget, som er beskrevet herunder:

 • Der bliver etableret en ensretning af Selsøvej og Svanholmvej, så det kun vil være muligt at køre fra Egholmvej mod Højstrupvej. Hertil kommer der en ensretning af Selsøvej, så man kun kan køre fra Kokkedalsvej til Højstrupvej.

 • Der bliver etableret standsnings- og parkeringsforbud hverdage kl. 7-9 på den sydlige side af Selsøvej mellem Egholmvej og Højstrupvej, på begge sider af Selsøvej mellem Egholmvej og Skærsøvej samt på begge sider af Egholmvej nord for Svanholmvej.

 • Der bliver etableret et gennemgående fortov på den nordlige og den østlige side af krydset mellem Egholmvej og Selsøvej.

 • Forbuddet mod motorkørertøjer, undtaget beboerkørsel, på Egholmvej nord for Selsøvej fastholdes.

Det permanente gennemgående fortov over Egholmvej og Selsøvej ved Egholmskolen bliver anlagt i efterårsferien for at skabe mindst muligt gene for eleverne.

Selve ensretningen er trådt i kraft. 

Se kort 1 over ændringerne

Se kort 2 over ændringerne

Desuden omlægges parkeringspladsen ved skolens hovedindgang på Egholmvej så cykelstien bliver endnu mere sikker, og der etableres ”kiss and ride”-bane samt skråparkering. På den måde skal biler ikke længere krydse stien for at komme til og fra parkeringspladsen. Der kommer fortove i begge sider af vejen, så fodgængere ikke behøver at krydse Egholmvej for at komme til skolen.

Du kan se en skitse af vejomlægningen her.

For at skabe lys og luft til børnene i juniorklubben, bliver kælderen ud mod Vallensbæk Stationstorv åbnet op ud mod det nye torv, og der etableres et nyt uderum. 

Vallensbæk Stationstorv ombygges

For at øge trygheden for skolebørnene er Vallensbæk Stationstorv omlagt fra rundkørslen ned langs skolen og Stationstorv Syd. 

Vejarealet bliver hævet, og der bliver en anbefalet hastighedsbegrænsning på 30 km/t. Vejen får et snoet forløb, og der bliver etableret en såkaldt ”kiss and ride”-bane på skolens side, hvor der kun tillades afsætning og påstigning.

Du kan se en skitse af vejomlægningen her.

Nyt fællesrum og udearel

Juniorklubben på Egholmskolen har fået nyt fælleslokale. Det er indrettet med åbent køkken og plads til aktiviteter. Udenfor er der lavet en amfitrappe, som skaber lys og luft til det nye fælleslokale og indbyder til kreativ leg.

Ud mod Stationstorvet er der gravet ud, så der kommer lys til kælderlokalerne. Det nye uderum er etableret som en amfitrappe i forskellige højder. For at opnå størst muligt lysindfald i kælderen og behagelige udearealer er terrænet lavet plateauer. Plateauerne indbyder til forskellige aktiviteter. 

Tydelig adskillelse af vej og leg

Der er en kant mellem amfitrappen og fortovet, der fungerer som grænse mellem trafik og opholds- og legeområdet. Samtidig fungerer kanten som naturlig siddeplads, hvor man kan orientere sig ned mod skolens kælderlokaler eller ud mod byrummet. 

Totalrenoveret i 2015

I 2015 blev Egholmskolen ombygget og totalrenoveret. Det har givet Egholmskolen plads til flere børn og et bedre indeklima.

Ombygningen betød renovering af flere fløje på skolen, der blandt andet har fået et flot nyt skoletorv, personalerum, nyistandsatte klasselokaler, flere toiletter, nyt inventar samt udendørsarealer, inklusive et lokalt afvandingssystem. 

Sidst opdateret 03.10.2018