You are here

Sammenhæng mellem skole og stationstorv

Området foran Egholmskolen er blevet gravet ud, og der er åbnet op ud mod Stationstorvet. Vejen er lagt om og hastigheden er blevet sænket.

Med den nye amfi-trappe foran Egholmskolen er der skabt et samlet byrum mellem Egholmskolen og de to stationstorve, så hele området bliver levende med plads til handel, parkering, leg, læring og fritid. 

Plads til leg

Foran Egholmskolen er der gravet ud, så der kommer lys til kælderlokalerne. Det nye uderum er etableret som en amfitrappe i forskellige højder. For at opnå størst muligt lysindfald i kælderen og behagelige udearealer er terrænet lavet plateauer. Plateauerne indbyder til forskellige aktiviteter. 

Tydelig adskillelse af vej og leg

Der er en kant mellem amfitrappen og fortovet, der fungerer som grænse mellem trafik og opholds- og legeområdet. Samtidig fungerer kanten som naturlig siddeplads, hvor man kan orientere sig ned mod skolens kælderlokaler eller ud mod byrummet. 

Hastigheden sænkes

For at øge trygheden for skolebørnene er Vallensbæk Stationstorv omlagt fra rundkørslen ned langs skolen og Stationstorv Syd. 

Vejarealet er blevet hævet, og der er en anbefalet hastighedsbegrænsning på 30 km/t. Vejen har fået et let snoet forløb, og der er etableret en såkaldt ”kiss and ride”-bane på skolens side, hvor der kun tillades afsætning og påstigning.

Henover Vallensbæk Stationstorv bliver der etableret et stort fodgængeområde. Mens arbejdet står på, bliver vejen ensrettet, og der etableres omkørsel ad Højstrupparken og Højstrupvej

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Rådhuset
Sidst opdateret 03.10.2018