You are here

Stationstorv Syd

I forbindelse med omlægningen af det sydlige Stationstorv opfører ejeren af centret nye boliger og butikker ud mod Vallensbæk Torvevej.

Området omkring stationen er der, hvor flest ønsker at bo og drive virksomhed. Derfor etableres et egentligt bytorv, som spreder sig over både Stationstorv Syd og Nord, på begge sider af banen, og at vejforløbene i området og ned mod havnen tilpasses.

På det sydlige Stationstorv bliver der opført et bolig- og butiksbyggeri ved siden af den bygning, hvor Café Kaff’ka har til huse. Bygningen vil få butiksarealer nederst og cirka fyrre lejligheder i fem etager ovenpå. Boligerne vil få parkeringspladser i den eksisterende kælder under SuperBrugsen. P-pladsen mellem boligbyggeriet og Brugsen vil blive omlagt, gjort grønnere og få flere p-pladser. Mens byggeriet står på er busstoppestederne midlertidigt flyttet ud på Vallensbæk Stationstorv.

Byggeriet tænkes opført med teglsten, hvidpudsede facader og træ. Lejlighederne bliver ca. 80-110 m2 og får en altan på ca. 10-12 m2.

Sammenhængende udtryk

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal skabes et samlet byrum mellem Egholmskolen og de to stationstorve, så hele området bliver levende med plads til handel, parkering, leg, læring og fritid.

Kommunen har indgået aftaler med de to ejere af stationstorvene om ensartet belægning, belysning og andre uderumsfaciliteter, og begge torve er under omlægning.

Pladsen foran Egholmskolen bliver omlagt og åbnet mod stationstorv Syd.

Vejomlægning

For at øge trygheden for skolebørnene er Vallensbæk Stationstorv omlagt fra rundkørslen ned langs skolen og Stationstorv Syd. 

Vejarealet er hævet, og der er en anbefalet hastighedsbegrænsning på 30 km/t. Vejen har fået et snoet forløb, og der er etableret en såkaldt ”kiss and ride”-bane på skolens side, hvor der kun tillades afsætning og påstigning.

 

 

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Rådhuset
Sidst opdateret 03.10.2018