You are here

Strandesplanaden indsnævres

Arbejdet med at indsnævre Strandesplanaden fra 4 til 2 spor er afsluttet.

Fra rundkørslen på Vallensbæk Torvevej indsnævres Strandesplanaden til to spor på stykket frem til Gideonskolen, hvor Brøndby Kommune starter.

Hastigheden sænkes

Vejindsnævringen og etableringen af rundkørsler sker både for at sænke farten, hastigheden nedsættes til 50 km/t, og dermed øge sikkerheden for de bløde trafikanter herunder skolebørn til Egholmskolen samt for at nedbringe støjgener, og for at tilpasse vejens størrelse til den fremtidige trafik.

Vejomlægningen medfører, at der bliver frigivet arealer, som på sigt kan benyttes til andre formål.

Du kan se en skitse af det nye vejforløb her.

Sidst opdateret 03.10.2018