You are here

Vallensbæk Torvevej ved stationscenteret

Vallensbæk Torvevej ud for stationscentret er omlagt til 2 spor og der er etableret en rundkørsel i krydset ved Strandesplanaden.

Vallensbæk Torvevej er omlagt til to spor, dels for at neddrosle og tilpasse vejens størrelse til den fremtidige trafik og dels for at frigøre et areal til udvidelsen af centret. I stedet for to spor i hver retning, er der nu et enkelt spor i hver retning på Vallensbæk Torvevej på strækningen fra Nøddebostien ned til Strandesplanaden.

Krydset Vallensbæk Torvevej/Strandesplanaden er lavet om til en rundkørsel. Rundkørslen medfører lavere hastigheder, og dermed er det mere sikkert at færdes på strækningen, der er en skolevej for Egholmskolens elever. Samtidig har den nedsatte hastighed den fordel, at bilerne vil støje mindre.

Her kan du læse mere om omlægningen.

Sidst opdateret 03.10.2018