You are here

Vejindsnævring og rundkørsler på Vallensbæk Torvevej

  • Asfaltarbejde i rundkørsel

  • Sejlet i rundkørslen ved Vallensbæk Strandvej og Vallensbæk Torvevej

    Sejlet i rundkørslen ved Vallensbæk Strandvej og Vallensbæk Torvevej

Arbejdet med omlægningen af Vallensbæk Torvevej er afsluttet.

I rundkørslerne er der plantet prydgræsser, blomstrende stauder og forårsblomstrende løgplanter. 

Rundkørslen ved Vallensbæk Strandvej er udsmykket med et stort metal-sejl. LED-lamper vil lyse sejlet op.

Ved Egholmvej bliver rundkørslen udsmykket med metal-figurer i form af blyanter og tal. Også her sættes der LED-lamper op.

Vallensbæk Torvevej indsnævres og hastigheden nedsættes til 50 km/t.

Vallensbæk Torvevej er blevet indsnævret fra fire til to spor – et spor i hver retning – op til rundkørslen ved Strandesplanaden. I krydset med Egholmvej/Kollerupvej midt på Vallensbæk Torvevej etableres en rundkørsel. Der etableres også en rundkørsel i krydset Vallensbæk Strandvej/Vallensbæk Torvevej.

Hastigheden sænkes

Vejindsnævringen og etableringen af rundkørsler sker både for at sænke farten, hvilket vil øge sikkerheden for de bløde trafikanter herunder skolebørn til Egholmskolen samt for at nedbringe støjgener, og for at tilpasse vejens størrelse til den fremtidige trafik.

Vejomlægningen medfører, at der bliver frigivet arealer på både Strandesplanaden og Vallensbæk Torvevej, som på sigt kan benyttes til andre formål.

Du kan se en skitse af det nye vejforløb her.

 

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Rådhuset
Sidst opdateret 02.10.2018