You are here

Information om Vallensbæk på kort

På vores kort over Vallensbæk kan du bl.a. se vejstatus, gældende lokalplaner og finde oplysninger om din ejendom.

Vær opmærksom på at du får det bedste overblik ved at se kortet på PC, men det fungerer også på mobil og tablet.

Ønsker du at søge på en adresse? Se brugervejledningen, hvordan du gør.

På kortet kan du blandt andet finde information om:

Lokalplaner
Kommuneplan-rammer
Bygge og beskyttelseslinjer
Grundejerforeninger
Fredninger
Kloak- og vandledninger
Jordforurening
Plejeplaner, grønne områder
Kommunale institutioner
Skoler og skoledistrikter
Vejstatus

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Vagt 2673 7225
Rådhuset
Sidst opdateret 11.05.2016