You are here

Navne- og Adressebeskyttelse

Navne- og adressebeskyttelse betyder, at dit navn og adresse ikke må udleveres fra folkeregisteret eller fra Det Centrale Personregister.

Navne- og adressebeskyttelse gælder 1 år, hvis du ikke forinden har ønsket en forlængelse. Du skal søge digitalt.

Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus.

Ansøg om navne- og adressebeskyttelse

Du skal ansøge digitalt om at få registreret navne- og adressebeskyttelse i CPR. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunen.

Når anmodningen er gået igennem, vil privatpersoner som udgangspunkt være afskåret fra at få udleveret dit navn og adresse fra CPR, og dit navn og adresse bliver heller ikke udleveret fra CPR til brug for private vejvisere.

Det er desuden en god idé at bede om beskyttelse hos Post Danmark, hvilket du gør via ePosthuset, og gøre det samme hos dit teleselskab.

Hvor længe gælder navne- og adressebeskyttelsen?

Når du har tilmeldt dig navne- og adressebeskyttelse, gælder beskyttelsen i første omgang for et år.

Hvis du herefter ønsker at få din adressebeskyttelse forlænget, kan du igen søge digitalt via borger.dk. Du skal selv huske at søge.

Forbehold

Offentlige myndigheder kan få adgang til dit navn i CPR.

Private kreditorer, der fx mangler betaling af en faktura, kan normalt også altid bede om at få din adresse udleveret fra CPR ved at henvende sig til kommunen.

Du skal selv gøre dit teleselskab opmærksom på, at du ønsker hemmeligt eller udeladt telefonnummer. Selvom du har navne- og adressebeskyttelse, har teleselskaberne pligt til at videregive telefonnumre, medmindre du gør opmærksom på, at du ikke ønsker det.

Beskyttelsen gælder ikke for indrykning af meddelelser i Statstidende, hvor navn og adresse ifølge loven er påkrævet.

Tilmeld Robinsonlisten - Markedsføringsbeskyttelse

Hvis du får registreret markedsføringsbeskyttelse i CPR, kan du undgå at få tilsendt reklamemateriale. Beskyttelsen kaldes også Robinsonlisten, og den dækker post, e-mail og telefon.

Markedsføringsbeskyttelsen gælder, indtil du selv meddeler kommunen, at den skal ophæves. Robinsonlisten opdateres hvert kvartal.

Når du er tilmeldt markedsføringsbeskyttelsen, får du heller ikke reklamer fra de virksomheder, som du er kunde hos. Det kunne fx være banker eller realkreditinstitutter. Du kan dog aftale med den enkelte virksomhed, at du fortsat ønsker at modtage henvendelser fra virksomheden.

Læs mere om Robinsonlisten

Lokalvejviser

Når du har registreret navne- og adressebeskyttelse i CPR, bliver du automatisk også beskyttet mod, at oplysningerne udleveres fra CPR til brug i lokalvejvisere.

Hvis du ikke ønsker at have navne- og adressebeskyttelse i CPR, kan du i stedet få registret, at dit navn og adresse ikke må udleveres fra CPR til brug i lokalvejviserne.

Hvis du vil klage

Du har efter persondataloven ret til at få indsigt i de oplysninger, der er registreret om dig, og du kan samtidig kræve, at evt. urigtige oplysninger bliver rettet.

Hvis du ønsker at klage over en kommunes afgørelse om din registrering af bopæl i CPR, kan du klage til Social- og Indenrigsministeriet.

Adressebeskyttelse betyder, at dit navn og adresse ikke må udleveres fra CPR til private
Vallensbæk Kommune
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Sidst opdateret 20.11.2019