You are here

1½-plansboliger syd for Egholmskolen og Hyttekvarteret

Vi ændrer i to lokalplaner for områderne syd for Egholmskolen og Hyttekvarteret. Med de nye lokalplaner bliver det muligt at bygge i 1½-plan, bebygge 35% af din grund og bygge tættere på vejskel.

Syd for Egholmskolen og Hyttekvarteret får nye lokalplaner  

De nye lokalplaner har to formål. For det første skaber de mulighed for, at du i områderne kan bygge huse i 1½-plan. For det andet skaber de mulighed for, at grundene kan udnyttes bedre. Det betyder, at du med udgangspunkt i den nye lokalplan kan bebygge grunden med op til 35%. Før har det kun været muligt at bygge fra 16-25% af grunden.   

Formålet med planerne er at skabe nye muligheder – kort sagt. Det betyder derfor ikke, at vi beder dig om at tage arbejdshandskerne på og bygge dit hus større og udnytte tagetagen – du har bare mulighed for at gøre det, hvis behovet en dag opstår. I Hyttekvarteret har det hele tiden været en mulighed.    

Huse i 1½-plan udnytter tagetagen   

Hvad betyder det, når vi siger 1½-plan? Er det ikke det samme som et hus i to plan? 1½-planshuse er ikke det samme som to-planshuse. I 1½-plan udnytter du tagetagen af huset. Din første sal får derfor skrå vægge, og beboelsesarealet svarer kun til cirka 60-70% af stueetagens areal. I et to-planshus udnytter du den fulde første sal og har samtidig en uudnyttet tagetage.   

  

Når vi bygger højere - eller får mulighed for det - får vi også mulighed for at se længere ud fra tagetagen. Lokalplanen indeholder derfor retningslinjer, der skal mindske indbliksgenerne.  

Når du bygger i 1½-plan, er der et afstandskrav til skel på tre meter til naboen og fem meter til vejskel. Du må ikke anvende reflekterende tagmateriale som solceller og glaserede teglsten. Og du må kun opføre kviste i et begrænset omfang.  Tre ting der tilsammen mindsker indbliksgenerne til og fra naboerne.  

En højere byggeprocent giver nye muligheder  

Når vi giver mulighed for at bygge højere, skaber vi mulighed for, at du kan udnytte en større del af din grund. Du får mulighed for at bebygge 35% af grundens størrelse.    

Carporte, skure og andre småbygninger, har du nu mulighed for at bygge tre meter fra vejskel i stedet for fem meter fra. I de nye planforslag er der også lagt op til, at der kan bygges dobbelthuse - huse der er bygget sammen over skel.  

Mere plads giver flere muligheder   

De fleste børnefamiliers drømme om mere plads, kan gå i opfyldelse i de nye lokalplaner i de to områder. Men hvis du ikke har brug for pladsen, sidder du måske og tænker på, hvad der vil ske med grundskylden? Og den vil stige, hvis de udnytter din ret til at bygge mere og højere på din grund.   

Hvis ikke du bygger op eller bygger til, så sker der ikke noget med din grundskyld – den forbliver uændret.   

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Rådhuset
Sidst opdateret 07.10.2019