You are here

Daginstitutionen Mejsebo

Tilbage i 2015 blev det besluttet, at daginstitutionen Mejsebo skulle energirenoveres. Som tiden er gået, er det nu besluttet, at Mejsebo både energirenoveres og ombygges.

I september 2018 godkendte kommunalbestyrelsen det nye projektforslag, som både indeholder energirenovering og ombygning af Mejsebo. Derefter blev det udbudt til entreprenører og i december 2018, modtog vi fire tilbud på projektet.  

Vi har valgt at acceptere det tilbud, som er økonomisk mest fordelagtigt for Vallensbæk Kommune. Totalrådgiver på projektet er: Friis Andersen Arkitekter A/S. Totalrådgiverteamet blev valgt ved et rådgiverudbud i starten af 2018. Friis Andersen Arkitekter har fra ca. april 2018 udarbejdet myndigheds- og hovedprojekt, og varetager byggeledelse og tilsyn i udførelsesfasen. Når energirenoveringen og ombygningen er færdig, vil det samlede areal af institutionen stige fra 451 kvadratmeter til 587 kvadratmeter.  

Genhusning af vuggestue- og børnehavebørn  

Mens renoveringen står på, bliver vuggestuebørnene genhuset i juniorgolfklub-huset. Da der ikke er plads til alle institutionens børn her, bliver spejderhytten på Idræts Allé samlingspunkt for børnehavebørnene om morgenen og om eftermiddagen.  

I løbet af dagen vil børnehavebørnene som udgangspunkt være på naturlegepladsen. På den måde bliver de naboer til vuggestuebørnene i juniorgolfklub-huset og vil kunne mødes på legepladsen sammen med dem. 

Sådan kommer Mejsebo til at se ud 

Mejsebo vil efter energirenoveringen og ombygningen stadig være i to plan. Der er lagt vægt på, at det skal være en institution med en indretning, der både tiltaler børnene, men den er også fordelagtig for pædagogernes arbejdsgange. Mejsebo bliver lys, lækker og i børnehøjde.

Stueetagen 

Fællesrummet bliver den centrale del af institutionen. Det vil blive et åbent og lyst rum med fokus på det naturlige lys. Vinduerne i Mejsebo vil blive sænket, så børnene kan følge med i det udendørs liv.  

I stueetagen bliver der bygget et større produktionskøkken, som selvfølgelig opfylder de nutidige krav til drift. Der vil også blive bygget et pædagogisk køkken, som kan bruges til køkkenrelaterede aktiviteter med børnene - småkagebagning eksempelvis. Og institutionen får også et pædagogisk rum og et sprogrum.

Vejledende eksempel på pædagogisk køkken i fællesrummet

I indgangen og garderoben vil der blive etableret et vinke-vindue, og der vil blive lavet omklædningsskabe til personalet. På den måde kan de klæde om sammen med børnene, inden de skal på tur eller på legepladsen.  

Alle toiletter bliver renoveret og indrettet til børn. Og i indretningen bliver der tager ergonomiske hensyn til personalet.   

Indretningen af Mejsebo er optimeret efter institutionens funktion og pædagogernes arbejdsgange. 

Første sal

Fællesrummet på førstesalen vil lydmæssigt blive adskilt fra stueetagen, så det kan bruges til musik, dans og leg og som samlingslokale. Fra fællesrummet vil der blive adgang til to tagterrasser.  

Personalerummet og toilettet på første sal bliver renoveret og istandsat. Og pladsen i loftrummene vil blive udnyttet til to ventilationsanlæg, som er nødvendige for at skabe et godt indeklima.  

Energirenoveringen og ombygningen tager hånd om alle tekniske installationer. De bliver udskiftet og optimeret efter nutidige standarder. Og bygningen vil blive efterisoleret og taget udskiftet.

Renoveringen af Mejsebo er et initiativ af udviklingsstrategien  

I udviklingsstrategien har vi fokus på, at børn og unge skal have et udviklende liv. Det beskriver vi blandet andet sådan:  

“Vores nærvær betyder, at vi har fokus på hvert enkelt barn og ung for at hjælpe dem godt i gang i livet. Vi skal derfor have fokus på trivsel i skoler og dagtilbud.” 

Fokus på trivsel i skoler og dagtilbud er ét af udgangspunkterne i udviklingsstrategien. Energirenoveringen og ombygningen af Mejsebo, skal derfor ses som ét ud af mange initiativer for at skabe et udviklende børne- og ungeliv. 

Faktaboks – Vejledende tidsplan

  • 1. februar genhuses vuggestuebørnene i juniorgolfklubhuset 
  • 4. februar bliver børnehavebørnene afleveret ved spejderhytte  
  • I februar 2019 begynder renoveringen og ombygningen   
  • I november 2019 forventer vi at renoveringen og ombygningen er færdig 
  • I december 2019 forventer vi, at børn og personale flytter tilbage til Mejsebo 

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Rådhuset
Sidst opdateret 12.02.2019