You are here

Emiliehaven ny lokalplan

  • Emiliehaven

    Vejledende tegning af Emiliehaven.

Lokalplan Emiliehaven giver mulighed for at opføre en moderne boligbebyggelse i fire til seks etager. P-pladserne vil blive anlagt i kælderen, og det giver plads til grønne arealer omkring Emiliehaven

Formålet med lokalplanen er at omdanne det eksisterende erhvervsområde til moderne etageboligbebyggelse. Uden om bebyggelsen bliver der plads til indbydende grønne friarealer.

Emiliehaven omfatter Vejlegårdsvej 53 og Vejlegårdsvej 51/Torbenfeldvej 2. I dag ligger der to ældre og nedslidte erhvervsbygninger, der dels har været anvendt som bilværksted, dels erhvervsmæssig produktion. I forbindelse med, at Emiliehaven skal bygges, bliver de to bygninger revet ned.  

Sammenhængende blokke med varierende højder

I Emiliehaven opføres der i alt seks blokke i to byggefelter. Det betyder, at der vil være et byggefelt med tre sammenhængende blokke med fem-seks etager. Og et byggefelt med tre sammenhængende blokke i fire-fem etager.

De bagerste tre sammenhængende blokke vil blive opført i fem-seks etager, hvoraf kun den midterste blok er seks etager. De forreste tre opføres i fire-fem etager, hvoraf kun den midterste er fem etager. Når du ser byggeriet for fra, vil du derfor kunne se alle seks blokke.

P-kælder giver plads til grønne områder

Det er besluttet, at der skal være én p-plads per bolig. De mange p-pladser bliver hovedsageligt opført under jorden, og få af dem vil blive opført på terræn. Fordi p-pladserne ligger under jorden, bliver der gjort plads til grønne arealer imellem og rundt om blokkene i Emiliehaven.

De grønne arealer skal fungere som rekreative mødesteder, der giver frirum og plads til afslapning. Der vil blive indrettet flere grønne nicher, der inviterer til leg og ophold med mulighed for, at beboerne både kan oprette pryd- og urtehaver.

Den nyopførte Emiliehave lever op til udviklingsstrategiens visioner med sine grønne områder omkring boligblokkene. Her er beskrevet, at i udviklingen af nye byrum skal vi have fokus på at få naturen ind mellem boligerne, så naturen ikke blot omkranser dem.

Adgang ad Torbenfeldvej

Adgangen til de nye boliger bliver ad Torbenfeldvej i bil. Hvorimod du som fodgænger både kan komme til de nye boliger via Vejlegårdsvej og Torbenfeldvej.

Det er ikke Vallensbæk Kommune, der skal bygge Emiliehaven. Det er grundejeren, der har ønsket at udnytte muligheden i kommuneplanen for at rive erhvervsbygningerne ned og i stedet bygge boliger. Grundejeren har budt ind med, hvad de gerne vil bygge, og Vallensbæk Kommune har på baggrund af det udarbejdet plangrundlaget. Det er baggrunden for, at Emiliehaven kan bygges.

Du kan læse lokalplanforslaget her.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Rådhuset
Sidst opdateret 14.03.2019