You are here

Følg byudviklingen

I Vallensbæk er der gang i bydudviklingen. Der er planer for nye boligområder, en svømmehal og Hovedstadens Letbane.

Vallensbæk er en kommune i udvikling. Kommunen har over 16.000 indbyggere og stadigt flere kommer til. Også stadigt flere virksomheder slår sig ned i kommunen.

Under overskriften 'Det hele menneske i fremtidens boligby' understøtter kommunen balancen mellem arbejdsliv, familie- og fritidsliv ligesom erhvervslivets behov understøttes og tilgodeses. Det handler om gode muligheder for at komme til og fra job, gode indkøbsfaciliteter, fleksible pasningsmuligheder, optimale betingelser for et sundt og aktivt fritidsliv og fokus på nære relationer og tidssvarende boliger.

Det betyder, at der løbende arbejdes på at renovere, tilpasse og udvikle veje, parker, grønne områder og kommunale ejendomme.

Vi er blandt andet i gang med at udvikle: 

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Rådhuset
Sidst opdateret 30.04.2020