You are here

Natur med plads til leg og oplevelser langs Ringstedbanen

Borgere og foreninger gav i foråret deres ønsker til området. Vallensbæk Kommune har arbejdet videre med en del af de mange forslag, og det er der kommet en landskabsplan ud af.

Området, som landsskabsplanen dækker, starter på bakkerne nord for Vallensbæk Ridecenter, går langs banen nord for ejendommene på Kirkebakke Alle og slutter med arealer omkring regnvandsbassinet øst for Vallensbæk Torvevej. Området består af en række bakker, der bliver gennemskåret af det eksisterende veje og stier.

Landskabsplanen er vedtaget af Kommunalbestyrelsen på mødet i oktober 2018, og Vej og Park går i gang med arbejdet i løbet af efteråret/vinteren 2018. Arbejdet forventes afsluttet i løbet af sommeren 2019.

Her kan du se hele landskabsplanen.

Udsigtsplatform og naturlegeplads

Nord for Ridecentret er bakkerne høje og dramatiske, og der er god udsigt over søerne og mosen. Her bliver der etableret en udsigtsplatform/terrasse på bakketoppen. Der bliver lavet grusstier og trapper for at sikre nem adgang på trods af bakkernes stejle hældning.

Gruspladsen, som Banedanmark har brugt til byggeplads, bliver bevaret og udbygget en smule mod nord og mod vest, så den fremover kan bruges fx når Ridecentret har større arrangementer.

I området bliver der også etableret en naturlegeplads til børn samt nogle redskaber til naturfitness.

Skovstemning og shelter med bålplads

Mellem Vejlegårdsvej og Kirkebakke Alle er bakkerne præget af slugten, hvor cykelstien løber. Der bliver plantet træer på begge sider af slugten. På bakken nord for cykelstien bliver der rejst en større trægruppe, der med tiden vil få karakter af skov. På sydsiden bliver træerne plantet i mindre grupper.

De eksisterende hestefolde syd for bakkerne bliver udvidet op til toppen af bakkekammen. Ridestien langs cykelstien bliver genetableret.

I forlængelse af det levende hegn, der går ned til landsbyen anlægges en lille shelterplads med bål- og grillplads. Med tiden vil bevoksningen i området skærme mere og mere af og skabe en visuel barriere mod motorvejen og jernbanen.

Støjdæmpende hegn

For enden af Kirkebakke Alle bliver der etableret et hegn med støjdæmpning på bagsiden og planter, der kan vokse op på forsiden. Hegnet skal både fungere som støjdæmpning og som en visuel barriere mod jernbanen.

Kælkebakke

Bakkerne mellem Kirkebakke Alle og Vallensbæk Torvevej ændres ikke væsentligt, da disse bakker allerede er bevoksede. Hen over bakken bliver der anlagt en sti, som også vil kunne bruges, når bakken er kælkebakke i vinterhalvåret.

Fodboldgolf og blomstereng

Øst for Vallensbæk Torvevej bliver der etableret en 18-huls-fodboldgolfbane. Banen bliver anlagt rundt om regnvandsbassinet. Tanken er, at man selv medbringer en fodbold, hvis man vil bruge banen.

For at give området et naturligt udseende blive der etableret store områder med blomster mellem hullerne. Det vil give området karakter af blomstereng.

Hvor kommer pengene fra?

Da Ringstedbanen skulle anlægges eksproprierede Banedanmark nogle områder i Vallensbæk for at have plads til at bygge banen.

Som en del af ekspropriationserstatningen er Vallensbæk Kommune blevet tildelt en erstatningssum på 1,9 mio. kr. til finansiering af den landskabelige efterbearbejdning af arealerne.

På kommunalbestyrelsesmøde d. 21. juni 2017 blev der besluttet, at erstatningen på 1,9 mio. kr. lægges i pulje til landskabsprojekter langs Ringstedbanen med henblik på forbedring af de rekreative kvaliteter i området herunder også støjafskærmning.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Vagt 2673 7225
Sidst opdateret 27.02.2019