You are here

Natur med plads til leg og oplevelser langs Ringstedbanen

Borgere og foreninger gav i foråret deres ønsker til området. Vallensbæk Kommune har arbejdet videre med en del af de mange forslag, og det er der kommet en landskabsplan ud af.

Borgere og foreninger gav i foråret 2018 deres ønsker til området langs Ringstedbanen. Vallensbæk Kommune har arbejdet videre med en del af de mange forslag, og det er der kommet en landskabsplan ud af. 

Området, som landsskabsplanen dækker, starter på bakkerne nord for Vallensbæk Ridecenter, går langs banen nord for ejendommene på Kirkebakke Alle og slutter med arealet omkring regnvandsbassinet øst for Vallensbæk Torvevej.  

Her kan du se hele landskabsplanen.

Udsigtsplatform og naturlegeplads 

Nord for Ridecentret er bakkerne høje og dramatiske, og der er god udsigt over søerne og mosen. Her har vi etableret en udsigtsplatform/terrasse på bakketoppen. Og vi har lavet grusstier og trapper for at sikre nem adgang på trods af bakkernes stejle hældning. 

Gruspladsen, som Banedanmark har brugt til byggeplads, bliver bevaret, så den fremover kan bruges fx når Ridecentret har større arrangementer. 

I området er der også etableret en naturlegeplads til børn. Vand er et tema på legepladsen. Den er nemlig inspireret af Vallensbæk Sø og de vandsportsaktiviter, der foregår her.  

Børn kan for eksempel udfordre balancen på bevægelige bomme udformet som vandski og wakeboards - eller på balanceplader, der ligner åkander. På forhindringsbanen har balancevippen og klatrenettet form som bølger. Senere på året vil vi også etablere en stor rutsjebane.  

Ved legepladsen er der desuden et fitnessområde. Her er der en bølgeformet barre, der kan bruges til træningsøvelser og udstrækning af hele kroppen. 

Støjdæmpende hegn 

For enden af Kirkebakke Alle er der etableret et hegn med støjdæmpning og planter, der kan vokse op på forsiden. Hegnet skal både fungere som støjdæmpning og som en visuel barriere mod jernbanen. 

Skovstemning og shelter med bålplads 

Mellem Vejlegårdsvej og Kirkebakke Alle skærer cykelstien gennem bakkerne. På begge sider af stien vil der blive plantet træer. På bakken nord for cykelstien bliver der plantet et stort areal med træer, der med tiden vil få karakter af skov. På sydsiden bliver træerne plantet i mindre grupper. 

Hestefoldene syd for bakkerne er blevet udvidet op til toppen af bakkekammen. Ridestien langs cykelstien bliver genetableret. 

I forlængelse af det levende hegn, der går ned til landsbyen, har vi anlagt en lille shelterplads med bål- og grillplads. Med tiden vil bevoksningen i området skærme mere og mere af og skabe en visuel barriere mod motorvejen og jernbanen. 

Kælkebakke 

Bakkerne mellem Kirkebakke Alle og Vallensbæk Torvevej ændrer vi ikke væsentligt på, da disse bakker allerede er bevoksede. Hen over bakken bliver der anlagt en sti, som også vil kunne bruges, når bakken er kælkebakke i vinterhalvåret. 

Fodboldgolf og blomstereng 

Øst for Vallensbæk Torvevej er der etableret en 18-huls-fodboldgolfbane. Banen er anlagt rundt om regnvandsbassinet. Man har fri mulighed for at bruge banen, man skal dog selv medbring en fodbold. 

For at give området et naturligt udseende bliver områderne mellem banerne ikke slået. Det vil med tiden give området karakter af blomstereng. 

Vallensbæk Kommune sørger ugentlig for at vedligeholde banen, og vi håber alle vil være med til at holde fodboldgolfbanen pæn – lad derfor fodboldstøvlerne stå, da de ødelægger banen. Da området er til boldspil, beder vi dig også om at lufte hunden på en anden plæne. 

Hvor kommer pengene fra? 

Da Ringstedbanen skulle anlægges eksproprierede Banedanmark nogle områder i Vallensbæk for at have plads til at bygge banen. 

Når man eksproprierer områder, betyder det, at man tvinger ejeren til at afgive områderne til staten mod en erstatning. Det vil sige, at Vallensbæk Kommune afgav jord til staten og fik en sum penge for det.  

Som en del af ekspropriationserstatningen er Vallensbæk Kommune blevet tildelt 1,9 mio. kr. til finansiering af den landskabelige efterbearbejdning af arealerne. 

På kommunalbestyrelsesmøde d. 21. juni 2017 blev der besluttet, at erstatningen på 1,9 mio. kr. lægges i pulje til landskabsprojekter langs Ringstedbanen med henblik på forbedring af de rekreative kvaliteter i området herunder også støjafskærmning. 

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Rådhuset
Sidst opdateret 04.07.2019