You are here

Nedsat hastighed på Brøndbyvej

Vi sænker hastigheden på Brøndbyvej fra Vallensbæk Torvevej mod Landsbyen.

I budgettet for 2019, er der afsat 2,4 millioner til at nedsætte hastigheden på Brøndbyvej. Trafikmålinger har vist, at der kører cirka 1000 biler i døgnet på Brøndbyvej.  

Mere end hver tredje kører over de tilladte 50 km/t og enkelte biler er målt til at køre mere end 80 km/t på strækningen. Derfor laver vi tre tiltag, der kan sænke farten på Brøndbyvej.   

Sænket fart og plads til bløde trafikanter 

Vi har været i dialog med Landsbylauget, hvor vi i fællesskab har snakket om drømme og ønsker for den fremtidige trafik ind og ud af Landsbyen.   

Landsbyboerne gav udtryk for at de ønskede nedsat hastighed, bedre sikkerhed for bløde trafikanter – cyklister og fodgængere - og en pæn markering af landsbyens grænse. I projektet, hvor vi nedsætter hastigheden på Brøndbyvej, har vi omfavnet alle tre ønsker.  

2 minus 1 vej  

Fra Vallensbæk Torvevej og ned mod Landsbyen vil Brøndbyvej blive markeret som en 2 minus 1 vej. På sådan en vej, er der kun ét spor, selvom der er trafik i begge retninger. På Brøndbyvej indsnævrer vi kørebanen til ét spor og så optegnes der brede stiplede linjer i hver side, hvilket gør plads til cyklister.  

Trafikstyrelsens gode råd til bilister på en 2 minus 1 vej lyder:  

“Kør på midten af vejen og træk kun ud på kantbanen, hvis der er modkørende bilister. Sæt farten ned, så du kan nå at reagere i god tid på modkørende. Vær opmærksom på cyklister og fodgængere – især hvis du skal passere en modkørende bilist.” 

Og cyklister rådes til at:  

“Kør på kantbanen, som du ville køre på enhver anden vej, men vær opmærksom på, at du skal dele området med andre trafikanter. Sæt farten ned, hvis du skal passere en fodgænger, der går på kantbanen.” 

Byport 

Grænsen fra Brøndbyvej til Landsbyen markeres med en Byport. Den placerer vi så langt mod vest på Brøndbyvej, så det stadig er muligt for Lastbiler at svinge ind og ud af Højrupgårdsvej.   

Ved Byporten bliver vejen indsnævret til ét spor, og sidehellerne bliver udsmykket med planter. På den måde gør vi det smukt med en lavere hastighed ind og ud af Landsbyen.   

Hævet flade  

I T-krydset ved Højrupsgårdvej/Brøndbyvej laver vi en hævet flade. Den har to formål. Dels reducerer det hastigheden ind i Landsbyen, dels giver det ekstra opmærksomhed til krydset og de bløde trafikanter, som færdes her.   

Vejarbejdet udføres i august-oktober 2019.   

Kontakt

Vallensbæk Torvevej 100
2665 Vallensbæk
Sidst opdateret 21.08.2019