You are here

Ny lokalplan - Carolines have

I det tidligere erhvervsområde mellem Torbenfeldvej, Vejlegårdsvej og Liselundsvej er det planen at skabe en eksklusiv grøn bolig-oase, Carolines Have.

Carolines have bliver et nyt boligområde bestående af cirka 90 rækkehuse og etageboliger med 64-68 lejligheder. Etageboligerne bliver i tre til seks etager. Hvor rækkehusene bliver i to til tre etager. Der bliver plads til at rækkehusene og stuelejlighederne kan få mindre havearealer til rådighed. 

Boligområde med grønne frirum 

Lokalplanen for området var før beskrevet som erhvervsområde, men det bliver nu lavet om til boligområde. Det betyder, at den nye lokalplan giver plads til boliger og liberalt erhverv, der er foreneligt med godt naboskab. Og så bliver grunden indrettet med grønne friarealer imellem byggerierne.  

Den nye lokalplan, Carolines have, vil på den måde efterleve visionen om, at når vi bygger nyt, så skal vi gøre plads til naturen mellem bygningerne. På den måde omkranser naturen ikke blot de nye byggerier, men den bliver en del af dem. I bebyggelsen er livskvalitet tænkt ind i hele projektet, sådan at der bliver grønne udfoldelsesmuligheder for både børn og voksne. 

I området står der i forvejen nogle træer. De fleste af dem vil vi bevare i byggeprocessen. Det betyder, at vi ikke fælder træer for senere at plante nogle nye, men vi bevarer dem, der er.  

Adgang til Carolines Have 

Tilgangen til området vil være den samme som nu. Det vil sige, uanset om du kommer i bil, på cykel eller til fods, så er det de samme indgangsveje som nu. På grunden vil der blive etableret en fordelingsvej, som skal give adgang til parkeringskælderen, parkeringspladserne på terræn, rækkehusene, etageboligerne og fællesarealerne.  

I parkeringskælderen vil der blive plads til 70 biler, og der bliver lavet 30 parkeringspladser på terræn. Alle pladserne vil være til rådighed for de kommende beboere.  
Gode materialer  

Der bliver lagt vægt på at anvende materialer af meget høj kvalitet, som patinerer smukt, så området fremtidssikres og også visuelt tager sig godt ud om mange år. Noget der uden tvivl vil være med til at tiltrække kvalitetsbevidste og ressourcestærke beboere. 

Lokalplanen er endeligt vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet den 24. april 2019, og du kan læse mere om den på Plandatas hjemmeside.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Rådhuset
Sidst opdateret 03.05.2019