You are here

Test af autoværn med støjdæmpning

Vallensbæk Kommunes kamp mod trafikstøj fortsætter. En ny type autoværn med støjabsorberende skærme bliver testet på den nordlige del af Vejlegårdsvej.

Støjafskærmningen er sat op med i efteråret 2017. 

Formålet er i regi af Silent City-samarbejdet at udvikle og teste ny teknologi, der kan reducere støjgener fra trafik.

Støjafskærmningen hedder ERNA, hvilket står for EasyRail Noice Absorbing Guardrail. 

Strækningen på Vejlegårdsvej mellem Vallensbækvej og kommunegrænsen til Albertslund er valgt, fordi ERNA skal testes på en strækning med en tilladt kørehastighed mellem 60 og 80 km/timen, hvor et længere stykke er uden sideveje og indkørsler, og hvor der kan foretages støjmålinger ved lave boliger med have.

For at virke bedst muligt skal støjafskærmningen sættes op tættest muligt på kørebanen, da dækstøj i lav højde er den største støjkilde fra biler, der kører 60 km/t. Hvis skærmene opsættes længere væk fra kørebanen, vil støjen gå henover skærmen. Derfor opsættes autoværnet så vidt muligt mellem cykelsti og kørebane. Det kan man dog ikke ved lyskryds og busstop. Her er skærmene i stedet sat foran haverne langs skel. Det giver ikke lige så god støjafskærmning, men kan have en vis effekt. Politiet har givet samtykke til placering og opsætning.

I alt testes mere end 1500 meter skærm i Vallensbæk. I Ishøj, der også deltager i Silent City-samarbejdet, opstilles 500 meter centralt i kommunen. Forsøget finansieres af Markedsmodningsfonden og projektgruppen i Silent City.

For at få gode måleresultater bliver afskærmningen testet i et år.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Vagt 2673 7225
Sidst opdateret 03.10.2018