You are here

Udvikling af havnen

Vallensbæk Havn har stor aktivitet og hyggelig atmosfære. Udvidelsen af havnen skal bidrage til bedre mulighed for oplag af både om vinteren, øget aktivitet om sommeren og udvidet serviceformål.

Havnen udvides med et areal på ca. 1400 m2 nordvest for ankomstbroen, som indrettes i samarbejde repræsentanter for alle havnens klubber. Det forventes, at der træffes beslutning om den endelige løsning i efteråret, hvorefter anlægsarbejdet sættes i gang. Det nye havneareal forventes anlagt i 2020.

Udvidelse af havnearealet er første skridt på vejen, mod en fremtidig udvikling af havnens ankomstareal til gavn for alle borgere, brugere og besøgende i Vallensbæk Havn.

Kontakt

Vallensbæk Torvevej 100
2665 Vallensbæk
Sidst opdateret 04.10.2019