You are here

Udvikling af Strandparken

Udviklingen af Strandparken består af fire delområder.

For at skabe sammenhæng mellem by og strand, er der arbejdet med en helhedsplan for Strandparken. Helhedsplanen er omdelt i 4 delområder:

  1. Strandengen – området mellem Vallensbæk Strandvej og Sivstien
  2. P-arealet – grusparkeringen og plænen
  3. Tanghusene – området ved kiosk, toiletter og borde/bænke
  4. Støttepunkter – to punkter langs Nældestien mod vandet

Forud for udarbejdelse af helhedsplanen har en række interessenter været inviteret til møder, hvor de kunne komme med input til projektet og give udtryk for deres bekymringer for udviklingen af området. Projektmaterialet præsenteret herunder er udarbejdet på baggrund af et sammendrag af de input der kom ud af møderne og i tæt samarbejde med Strandparken I/S.

Hele området er underlagt en række forskellige restriktioner i Planloven, Naturbeskyttelsesloven og Museumsloven. Planerne skal behandles hos flere styrelser og myndigheder, hvor godkendelse og dispensationer er afgørende for projekternes fremtid.

Delområde 1 – Strandengen

Formidling, læring og sanseoplevelser forenes i samspil med naturen, samtidig med at der skabes en tryg, tilgængelig og spændende forbindelse til havn og strand. I delområde 1 bliver det grønne strøg ført videre og fungerer som overgang fra det urbane til det naturlige.

Hovedstien anlægges i grus og der etableres lav pullertbelysning, som langs Det Grønne Strøg. Den vådeste del af området uddybes med et paddeskrab, hvor hovedstien føres over via en træbro. Der sættes ny beplantning som afskærmning mod de nærmeste boliger.

Delområde 2 – P-arealet

Området omkring parkeringsarealet åbnes for gennemsyn ved udtynding i beplantningen og kan i højere grad udnyttes til eksempelvis autocampere ved stævneaktiviteter. En servicebygning i området vil bidrage til en øget anvendelighed af området. Der skabes genkendelighed i stisystemet ved at lade eventuel belysning og belægning fra delområde 1 fortsætte ad Tangstien på diget bag om parkeringspladsen.

Delområde 3 – Tanghusene

Der er et udviklingspotentiale omkring Tanghusene, som ved den rigtige udnyttelse kan bidrage til at binde strand, havn og by sammen. Her kan skabes et særligt miljø, som både henvender sig til strandgæster, SUP padlere, surfere, kajaksejlere, skoler/børnehaver osv. De eksisterende bygninger renoveres/udbygges og suppleres med beklædte containere, der dels skal fungere som depot/grejbank og som madboder. Et samlende underlag vil mindske sliddet på naturen, lette muligheden for udeservering og skabe et miljø, som underbygger en midlertidig og lidt rå streetfoodkarakter af området.    

Delområde 4 - Støttepunkter

Støttepunkter i vandkanten langs Nældestien, som giver mulighed for ophold på ruten og understøtter læringsfaciliteterne i området.

Kontakt

Vallensbæk Torvevej 100
2665 Vallensbæk
Sidst opdateret 04.10.2019