You are here

Vallensbæk Gårdhaver - ny lokalplan

Grønne områder, varierende boliger og beboere er de nye kendetegn for rammerne om den nye lokalplan for Vallensbæk Gårdhaver. Et muligt boligområde, der åbner sig mod det resterende Vallensbæk.

Området på Vejlesvinget mellem Vejlegårdsvej og Vejlegårdsparken er i dag et industriområde. Med den nye lokalplan skaber vi mulighed for, at vi kan fortætte området og omdanne det til et moderne, grønt og attraktivt boligområde med etageboliger, rækkehuse og grønne friarealer derimellem.  

I den nye lokalplan er der fokus på det grønne byliv med central beliggenhed. I planen skaber vi mulighed for at bygge fire åbne karrebygninger med nedtrappende etager, hvilket sikrer den bedste udnyttelse af sollyset. I midten af karrerne vil der blive lavet grønne fællesarealer. På den måde får vi planlagt de grønne områder så de bliver en del af de nye boligbyggerier og ikke bare omkranser dem. 

De grønne fællesarealer i den nye lokalplan, gårdhaverne, har også lagt navn til det nye byområde - Vallensbæk Gårdhaver. De åbne gårdhaver bliver forbundet med passager gennem bygningerne via porte. 

Du kan downloade og læse lokalplanen her.  

Rækkehuse, lejligheder og erhverv 

Den åbne karrestruktur i den nye lokalplan kobler det nye boligområde sammen med den resterende del af Vallensbæk. Der er skabt mulighed for at bygge i op til seks etager. Det betyder, at der vil være rækkehuse i en eller to plan, lejligheder og penthouselejligheder.  

Derudover gør vi plads til, at der kan skabes et mindre lokalcenter, hvor der er plads til 1800 m2 detailhandel.   

Karrebygningerne vender ryggen til s-togsbanen, hvilket afskærmer støjen og skaber et roligt og beskyttet gårdmiljø. Fra de øverste boliger vil der være udsigt over området og bugten mod syd. Den åbne struktur i byggeriet sikrer gode lys- og læforhold  på altanerne og i haverne. Alle boligerne får et privatudendørsareal, enten en have eller en altan. 

 Når vi planlægger nye boligområder, og planlægger mere plads til nye borgere, gør vi også plads til deres biler. I den nye lokalplan er der lagt op til, 231 nye parkeringspladser i konstruktionen – hvilket betyder, at parkeringen er tænkt ind i stueplan under de tre gårdrum. De resterende parkeringspladser, vil blive anlagt på terræn. 

Grønne gårdhaver og fællesarealer 

I området er der i dag grøn beplantning op mod s-togbanen. For at vedligeholde det grønne udtryk, bevares denne beplantning og suppleres yderligere med nye planter, når lokalplansområdet er fuldt udbygget.   

Med den nye lokalplan for Vallensbæk Gårdhaver, har vi en klar vision om at skabe et nyt grønt boligkvarter. Det er centralt placeret i Vallensbæk, og kan bygge videre på planen om at skabe grønne og mangfoldige boligområder.  

Formålet med den nye lokalplan er at skabe et grønt og tæt kvarter, med gode udearealer som indbyder til at blive brugt af beboerne. Samtidig skaber vi et boligområde, hvor der er plads til en varieret beboersammensætning - måske et område, hvor generationer kan mødes på tværs.  

Lokalplanens ABC

  • Hvad er en lokalplan?

    En plan der sætter muligheder og begrænsninger ved nye byggerier og byplaner.

  • Hvor finder jeg en lokalplan?

    Se GIS-kortet. 

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Rådhuset
Sidst opdateret 25.11.2019