You are here

Vallensbækvej: mere trafiksikkerhed – mindre støj

  • Udsnit af skitseforslag til trafiksikring af Vallensbækvej

    Udsnit af skitseforslag til trafiksikring af Vallensbækvej.

Vallensbækvej bliver indsnævret fra fire til to spor og fartgrænsen sænkes. De frigivne arealer giver plads til grøn beplantning og legeområder til gavn for børn og voksne.

I slutningen af juni måned går arbejdet med at trafiksikre Vallensbækvej i gang. Arbejdet forventes færdigt til november 2017.

Fortovet på den nordlige side af vejen bevares ligesom cykelstierne på begge sider af vejen.

Lavere hastighed og mindre støj

Fra Vejlegårdsvej til Vallensbæk Torvevej indsnævres vejen fra fire til to spor. Samtidig gøres vejens forløb mere bugtet. og der lægges støjdæmpende asfalt. Det sker for at sænke hastigheden, øge trafiksikkerheden og dæmpe støjen.

I forbindelse med vejomlægningen etableres der buslommer og svingbaner.

Grønt og sjovt

På de frigivne arealer på den sydlige side af Vallensbækvej bliver der etableret områder, som kan bruges til leg og ophold både for gående og for cyklister.

I området ved tunellen bliver der et legeområde med parkour. Andre steder etableres der små cykelbakker, og flere steder plantes der nye træer og opsættes bænke.

Tag hjemmefra i god tid

I forbindelse med vejomlægningen må man regne med, at der kan opstå ventetid og ekstra transporttid. Derfor opfordres alle til at tage hjemmefra i god tid og tage hensyn til hinanden.

Vallensbæk Kommune er bygherre.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Vagt 2673 7225
Sidst opdateret 05.09.2017