You are here

Beboerklagenævnet

  • En mand står og kigger ud ad vinduet. Der står flyttekasser på gulvet.

    Beboerklagenævnet behandler blandt andet sager om en boligers stand ved til- og fraflytning.

Hvis der opstår tvister mellem lejere og udlejere i almene boliger, har begge parter mulighed for at bede beboerklagenævnet om at træffe en afgørelse.

Beboerklagenævnet træffer afgørelse i sager, der omhandler:

  • huslejeforhøjelser
  • en boligs stand ved indflytning og fraflytning
  • vedligeholdelse og istandsættelse
  • tilbagebetaling af depositum
  • betaling af varme, vand og lignende
  • bytte og fremleje
  • husordensovertrædelser

Det koster kr. 147,- (2020) i gebyr at få en sag behandlet i nævnet. Gebyret skal indbetales til reg.nr. 4316 konto.nr. 3177141119 og påføres navn.

Alle sager skal indbringes skriftligt og skal være vedlagt den nødvendige dokumentation (fx huslejekontrakt). Sagen inkl. dokumentation skal sendes på mail - se nedenfor, eller til Beboerklagenævnet, Vallensbæk Rådhus, Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand.

Se listen over beboerklagenævnets medlemmer under øvrige udvalg og nævn.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Sidst opdateret 17.02.2020