You are here

Huslejenævnet

  • Mønter falder ud af pung.

    Huslejenævnet udstikker blandt andet retningslinjer for huslejeforhøjelser.

Hvis der opstår tvister mellem lejere og udlejere i private boliger, har begge parter mulighed for at bede huslejenævnet om at træffe en afgørelse.

Huslejenævnets opgave er at afgøre tvister i forbindelse med:

  • huslejeforhøjelser
  • opgørelse af en boligs stand ved indflytning og fraflytning
  • regler for vedligeholdelse og istandsættelse
  • tilbagebetaling af depositum
  • betaling af varme, vand og lignende
  • husordensovertrædelser

Det koster kr. 314,- (2020) i gebyr at få en sag behandlet i nævnet. Gebyret skal indbetales til reg.nr. 4316 konto.nr. 3177141119 og påføres navn.

Alle sager skal indbringes skriftligt og skal være vedlagt den nødvendige dokumentation (fx huslejekontrakt). Sagen inkl. dokumentation sendes på mail - se nedenfor, eller til Huslejenævnet, Vallensbæk Rådhus, Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand.

Udlejere der taber sager ved huslejenævnet skal betale et gebyr på kr. 6.000,-  (2020) pr. sag. Hvis udlejer taber sagen delvist, eller hvis sagen forliges ved nævnet, pålægges der ikke gebyr.

Herudover kan Huslejenævnet træffe en forhåndsgodkendelse af lejens størrelse. Det er en betingelse, at ansøger selv ejer lejemålet, at ansøgeren ikke udlejer andre boliglejemål, og at nævnet ansøges, inden der sker udlejning af lejemålet. Det koster kr. 524,- (2020) i gebyr, som skal indbetales til reg.nr. 4316 konto.nr. 3177141119 og påføres navn.

Boligreguleringslovens kapitel 2 til 5 samt 7 er gældende i Vallensbæk Kommune pr. 15. januar 2009.

Se listen over huslejenævnets medlemmer under øvrige udvalg og nævn.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Sidst opdateret 10.08.2020