You are here

Lejeboliger

Find informationer om forskellige lejeboliger i Vallensbæk Kommune.

Vallensbæk Kommune har flere former for lejeboliger. Både almene boliger og ungdomsboliger.

Lejeboliger

 • Ungdomsboliger

  Du kan ansøge om en ungdomsbolig, hvis du er studieaktiv eller tilmeldt en uddannelse. Andre unge kan også komme i betragtning, hvis de har et særligt behov.

  I Rosenlunden i den nordlige del af Vallensbæk driver Vallensbæk Boligselskab 12 ungdomsboliger, som bliver stillet til rådighed for unge uddannelsessøgende og andre unge med et særligt behov.

  Hver ungdomsbolig er på 32 m² samt et fællesrum for hver tre boliger.

  Det er gratis at stå på venteliste til ungdomsboligerne.

  Ansøg om en ungdomsbolig hos KAB - Bygge- og Boligadministration.

  Ansøg om ungdomsbolig

  Hvis du er interesseret i en ungdomsbolig i Vallensbæk Kommune, skal du henvende dig til:

  KAB - Bygge- og Boligadministration
  tlf.: 33 63 10 00
  kab@kab-bolig.dk
  www.kab-bolig.dk

 • Almene boliger

  Hvis du søger en almen bolig i Vallensbæk, skal du henvende dig til KAB.

  Alle lejeboliger i Vallensbæk administeres af KAB, men ejes af Vallensbæk Boligselskab, som har fire afdelinger i Vallensbæk:

  • Højstrupparken
  • Rosenlunden
  • Firkløverparken
  • Seniorboligerne, Stationstorvet

  Læs mere om afdelingerne på KAB's hjemmeside

  Akut boligproblem (husvild)

  Kommunen er forpligtet til at sørge for et midlertidigt sted at bo til dig, hvis du blevet akut boligløs og står uden mulighed for selv at skaffe tag over hovedet. Det kan være på et herberg eller et pensionat. Men det er dit eget ansvar at finde en permanent bolig.

  Vallensbæk Kommunes anvisningsret

  Vallensbæk Kommune får stillet hver fjerde af de almene lejeboliger til rådighed til løsning af såkaldte boligsociale opgaver. Kommunen anviser boliger til personer med folkeregisteradresse i kommunen, som efter en konkret vurdering har et boligsocialt problem.

  I vurderingen lægges blandt andet vægt på følgende (i ikke-prioriteret rækkefølge):

  • Flygtninge, som er visiteret til kommunen, og som kommunen efter integrationsloven er forpligtet til at skaffe en bolig i kommunen.
  • Borgere der udskrives fra krisecenter.
  • Borgere der udsluses fra herberg eller bofællesskab for udviklingshæmmede, psykisk syge eller lignende.
  • Misbrugere i døgnbehandling som efter færdigbehandling anses for at have gavn af egen bolig.
  • Børnefamilier med særligt (akut) behov pga. barn med handicap.
  • Unge mellem 18 og 25 år som udskrives fra institution eller familiepleje.
  • Borgere der som led i ”exitprogram” skal hjælpes ud af en kriminel løbebane.

  Hvornår bruges anvisningsretten?

  Kommunen bruger først anvisningsretten, hvis alle andre muligheder er udtømte. Du kan kun komme i betragtning til en bolig, når du har udtømt dine muligheder for selv at finde en permanent bolig gennem opskrivning i almene boligselskaber, privat udlejning mm.

  Det er dit eget ansvar at finde en permanent bolig. Kommunen kan kun i særlige situationer benytte anvisningsretten.

  Det er Socialservice i kommunen, der konkret vurderer, om du kan blive opnoteret på den sociale boligliste.

  Du kan ikke blive skrevet op til de boliger, som Vallensbæk Kommune får stillet til rådighed til løsning af boligsociale opgaver i kommunen. Disse boliger bliver anvist ud fra en konkret og individuel vurdering af behovet på det tidspunkt, hvor boligen bliver ledig. Det er Socialservice, der står for vurderingen, og der er ikke mulighed for at klage over vurderingen.

  Vallensbæk Kommune kan ikke hjælpe boligsøgende der:

  • flytter til kommunen med et forudsigeligt problem, for eksempel tager ophold hos en familie, bekendte eller lignende.
  • Indgår i et periodebestemt eller midlertidigt lejemål.
  • Tilmelder sig ulovligt på en adresse.
  • Flytter til en bolig, som man allerede på indflytningstidspunktet ved er uegnet i forhold til størrelse, økonomi eller lignende.
Sidst opdateret 23.01.2020