You are here

Nyttehaverne ”Gammelgård”

Vallensbæk Kommune har 46 nyttehaver ved Idræts Allé, som kan lejes af personer bosat i Vallensbæk Kommune. Borgere, der bor i lejlighed, har fortrinsret til at leje en nyttehave.

Nyttehaverne blev anlagt i 1984 og lå oprindeligt på området, hvor Delta Park ligger i dag. I 2002 flyttede haverne hen til den nuværende placering ved Idræts Allé mellem tennishallen og Vallensbæk Torvevej.

Mange af lejerne er pensionister, der hygger sig med at dyrke grønsager til eget brug.

Det er tilladt at opsætte et mindre drivhus i haven.

Lejen udgør i 2019 årligt:

  • Havestørrelse 60 m2: 235 kr. for pensionister og 565 kr. for andre.
  • Havestørrelse 80 m2: 260 kr. for pensionister og 615 kr. for andre.

Ved indgåelse af lejekontrakten betales et depositum på 235 kr.

Lejen reguleres en gang om året og vedtages af kommunalbestyrelsen ved den årlige budgetvedtagelse.

Læs reglerne for nyttehaverne

Hent ansøgningsskema

Alle haverne er pt. udlejet, men du kan blive skrevet på ventelisten.

Kontakt

Tlf 4373 2631
Sidst opdateret 19.03.2019