You are here

Høringer

På denne side kan du se, hvad der i øjeblikket er i høring i Vallensbæk Kommune.

Send os dit høringssvar og vær med til at få indflydelse på det område, du bor i. På den måde er vi med til at sikre, at alle borgere, virksomheder m.fl. på længere sigt vil være glade for at bo i Vallensbæk.

Send dit høringssvar til Center for Teknik, mærket "høringssvar". Du kan finde kontaktoplysningerne længere nede på denne side.

Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Vallensbæk Kommune

 • Se forslag

  Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Vallensbæk Kommune i høring

  Der er udarbejdet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Vallensbæk Kommune.

  Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune har den 9. oktober 2019 vedtaget at sende Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i 12 ugers offentlig høring fra den 22. oktober 2019 - 16. januar 2020.

  Høringssvar sendes til pvm@ishoj.dk eller til Ishøj Kommune, Center for Park, Vej og Miljø, Baldersbækvej 6, 2635 Ishøj senest den 16. januar 2020.

   

  Hvad er en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse?

  En indsatsplan sikrer et overblik over hvilke initiativer, der skal iværksættes for at opnå beskyttelse af den nuværende og fremtidige drikkevandsressource i et afgrænset område, hvor grundvandet vurderes at være sårbart overfor nedtrængning af forurenende stoffer. 

  Formålet med planen er at sikre, at den aktive vandforsyning i kommunen, kan levere godt drikkevand til deres forbrugere i mange generationer frem.

  Se forslag her

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Rådhuset
Sidst opdateret 24.10.2019