You are here

Digital post for virksomheder

Fra den 1. november 2013 skal alle virksomheder have en digital postkasse.

Virksomheder er pr. 1 november 2013 forpligtet til at have en digital postkasse. Hjælp og vejledning om digital postkasse kan hentes på www.virk.dk.
 

Digital postkasse for virksomheder

 • Hvorfor digital postkasse?

  Postkassen er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Digital Post har et effektiviseringspotentiale i det offentlige på cirka 1 mia. kr. om året.

 • Hvordan anvender vi digital postkasse?

  • I samler al virksomhedens digitale post i samme postkasse. Det gælder også post fra e-Boks.
  • I kan selv vælge, hvordan posten skal håndteres - og hvilke medarbejdere der skal have adgang til hvilken post.
  • Virksomhedens digitale post kan organiseres i digitale mapper, som gør posten nem og overskuelig.
  • Den digitale postkasse kan indstilles, så den videresender posten til virksomhedens mailboks.
  • I kan skrive til det offentlige og modtage digitalt svar – adressebogen gør det nemt at finde den rette modtager.
  • I får besked på mail, når der er post fra det offentlige fx om frister for indberetninger.
 • Er e-Boks og digital post det samme?

  E-Boks og digital post er ikke det samme.

  Din virksomhed er ikke automatisk meldt til digital post, fordi den har en e-Boks. Men fra e-Boks kan du også se posten fra virksomhedens digitale postkasse, så snart virksomheden er tilmeldt digital post. Har virksomheden både digital post og e-Boks, får du samme post i begge postkasser. Du behøver altså kun se virksomhedens post ét sted. I e-Boks kan virksomheden få post fra andre private virksomheder, fx banken. Med digital post kan virksomheden få post fra alle offentlige myndigheder, fx kommunen. Og du kan både skrive nye breve til myndighederne eller svar på deres breve digitalt.

 • Kan virksomheden fritages for digital post ?

  Digital post er obligatorisk for alle virksomheder fra 1. november 2013. Men en juridisk enhed med CVR-nummer, kan fritages for tilslutning til Digital Post, hvis en repræsentant for enheden afgiver en underskrevet erklæring, om, at det ikke er muligt at få en internetforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s på almindelige vilkår på enhedens hjemstedsadresse. Inden for Vallensbæk Kommunes grænse er dét muligt, at få en internetforbindelse med den mindst krævede hastighed. Derfor kan man ikke blive fritaget i Vallensbæk.

  I særlige tilfælde kan Erhvervsstyrelsen dog fritage virksomheder fra Digital Post:

  • Hvis virksomhedens ejer eller ledelsesmedlem har et handicap, som bevirker, at den pågældende ikke kan anvende en computer, og der er ingen andre, der kan modtage posten digitalt for virksomheden.
  • Hvis virksomhedens ejer eller ledelsesmedlem er indsat i et fængsel, hvor den pågældende ikke har adgang til computer med internetforbindelse, og der er ingen andre, der kan modtage posten digitalt for virksomheden.

  Du kan læse mere om de særlige fritagelsesregler og ansøgningsproceduren på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Vagt 2673 7225
Sidst opdateret 27.04.2015