You are here

Underretningspligt

  • Mand ringer til kommunen.

    Fotograf: Colourbox

    Underret kommunen, hvis du har kendskab til, at et barn udsættes for vanrøgt, vold eller mishandling.

Hvis du har kendskab til, at et barn under 18 år udsættes for vanrøgt, har du pligt til at underette det.

Har du kendskab til, at et barn under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer barnets sundhed i fare, har du pligt til at underrette kommunen.

Det er Ishøj Kommune, som varetager området for Vallensbæk Kommune. Du skal derfor underrette Familiecentret i Ishøj Kommune. Du finder kontaktoplysningerne her på siden, hvor du også kan udfylde og indsende en underretning digitalt.

Forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune

Dette område varetages af Ishøj kommune for Vallensbæk Kommune som led i det forpligtende samarbejde. Det er derfor Ishøj Kommune, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere information. Se kontaktoplysningerne her på siden.

Læs mere om det forpligtende samarbejde mellem Ishøj og Vallensbæk Kommune.

Kontakt

Ishøj Rådhus, Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj
Tlf 4357 7557
Sidst opdateret 10.12.2015