You are here

Sundhedsplejen

 • Nyfødt vejes af sundhedsplejerske

  Fotograf: Colourbox

  Sundhedsplejersken vejer og måler dit barn og tjekker barnets generelle sundhed.

Sundhedsplejen tilbyder besøg, undersøgelse, rådgivning og sundhedstjek til gravide kvinder, børnefamilier og unge bosat i kommunen.

OBS: Nyt lokale til sundhedsbutik i Vallensbæk Nord fra den 16/9 i stedet for sundhedshuset - Løkkekrogen 11C (festlokalet).

 • Tilbud til gravide,
 • Tilbud til familier med spædbørn/småbørn
 • Sundhedstjek på skolerne
 • Sundhedssamtaler
 • Telefonrådgivning - se den enkelte sundhedsplejerskes træffetid nederst på siden

Sundhedsplejens tilbud

 • Graviditetsbesøg

  Du har mulighed for at få sundhedsplejersken på besøg inden du føder. Tal med din jordemoder eller læge, der kan henvise dig. Du kan også selv kontakte sundhedsplejen på telefon eller e-mail.

 • Sundhedsplejen til spæd- og småbørn

  Når barnet er født, får sundhedsplejersken automatisk besked fra jordemoderen. I bliver kontaktet en af de første dage, efter at I er blevet udskrevet. I er også velkomne til selv at kontakte sundhedsplejen for rådgivning, vejledning og aftale om besøg.

  Som førstegangsforældre får I som udgangspunkt tilbudt 6 besøg i barnets første leveår. Disse besøg vil sædvanligvis ligge:

  • Når barnet er 5-8 dage gammelt.
  • Når barnet er ca. 3 uger, 2 måneder, 4 måneder, 6 måneder og 9-11 måneder.

  Som flergangsforældre får I som udgangspunkt ikke besøg ved 6 måneders-alderen.

  Alle familier får tilbud om besøg, når barnet er ca. 2 år. Derudover kan der aftales besøg efter behov.

  Når barnet er 2-3 måneder gammelt bliver Isom forældre tilbudt en samtale om jeres velbefindende. Formålet med samtalen er at opspore og forebygge efterfødselsreaktion/depression.

 • Efterfødselsreaktioner

  Sundhedsplejerskerne i Vallensbæk Kommune arbejder med tidlig opsporing af efterfødselsreaktioner.

  Til brug for dette, vil vi i besøget, når jeres barn er ca. 2 måneder gammelt, bede jer udfylde et skema. Din besvarelse vil danne udgangspunkt for en samtale mellem jer og sundhedsplejersken om jeres psykiske velbefindende og har fokus på jer som forældre. Det er naturligvis frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet.

 • Mødregruppe

  Alle nybagte mødre tilbydes at komme i en mødregruppe. En gruppe vil typisk bestå af 6-8 mødre med børn på nogenlunde samme alder, og som bor i samme lokalomåde. Sundhedsplejerskerne inviterer og deltager de første to gange. Derefter bliver det jeres egen gruppe, hvor de fleste mødes en gang om ugen, hjemme hos hinanden.

  Mødregrupperne mødes i sundhedsplejerskernes lokaler - i Syd på Rønnebækhus og i Nord i Sundhedshuset Nordmarken.

 • Sundhedsbutikken

  Sundhedsbutikken er for alle småbørnsforældre. Her kan mindre spørgsmål afklares fx vedr.:

  Kontrolvejning
  Hudproblemer
  Kost
  Søvn

  Har du/I spørgsmål, der kræver længerevarende rådgivning eller vejledning, henvises der til jeres egen sundhedsplejerske.

  Sundhedsbutikken har åbent alle onsdage:

  Onsdage i lige uger i Sundhedshuset, Tværbækvej 1, Vallensbæk kl. 12.30-14.00.

  Onsdage i ulige uger på Rønnebækhus, Vallensbæk Stationstorv 6, 2665 Vallensbæk kl. 12.00-14.00.

 • Sundhedsplejen på skolerne

  Alle skoler og privatskoler i Vallensbæk Kommune er tilknyttet en eller to sundhedsplejersker.

  Sundhedsplejen udfører helbredsundersøgelser, sundhedssamtaler og undervisning.

  0. og 9. klasse - helbredsundersøgelser

  Alle elever i 0. klasse tilbydes helbredsundersøgelse, hvor forældrene også er til stede. Vi taler også om udvikling, trivsel og skolestart.
  Alle elever i 9. klasse tilbydes helbredsundersøgelse. Undersøgelsen omfatter bl.a. syn og høretest. Vi taler også om fremtid, uddannelse, trivsel, sunde vaner og emner, som den enkelte elev ønsker drøftet.

  1., 4. og 7. klasse

  Eleverne i 1., 4. og 7. klasse indbydes til sundhedssamtale hos sundhedsplejersken.

  I 1. klasse bliver eleverne målt og vejet. Syn og høreprøve er kun ved behov.
  I 4. klasse bliver eleverne målt og vejet, og får lavet en rygundersøgelse. Syn og høreprøve er kun ved behov.
  I 7. klasse bliver eleverne målt og vejet, og får lavet en synstest.

  Samtalerne foregår enkeltvis eller i små grupper og omhandler emner, som trivsel, udvikling, sunde vaner, og hvad den enkelte elev selv ønsker at tale om.

  Undervisning på forskellige klassetrin

  5. klasse: Emnet er pubertet.

  6. klasse: Emnet er mental sundhed

  8. klasse: Seksualundervisning

 • Særlige tilbud

  'Feel the power' - for unge i 7.-9.klasse

  'Feel the power' er et sundhedstilbud til dig, der går i 7.-9. klasse og ønsker at arbejde med din fysiske og/eller mentale sundhed på en positiv måde.

  Forløbet strækker sig over ca. 4-5 måneder og består bl.a. af:

  Fællesskab med andre unge i vores 'Unge-cafeer'
  Inspiration til forskellige former for motion og bevægelse fra en motionskonsulent
  Madlavningsaftener med en mesterkok
  Individuel hjælp og vejledning fra blandt andre en sundhedsplejerske

  Næste 'Feel the power'-hold starter op i januar 2021. For flere oplysninger, kontakt sundhedsplejerske Silvia Bønstrup Grydgaard på 27274143 eller sbg01@vallensbaek.dk

  'Feel thepower' blev i 2012-2015 afviklet som et projekt i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Deltagerne i projektet opnåede meget positive resultater - blandt andet ift. vægttab og øget selvværd.

 • Håndtering af persondata

  I forbindelse med at vi har persondata på dit barn, behandler vi disse oplysninger ud fra kommunens politik omkring databeskyttelse. Du kan læse mere om databeskyttelse i Vallensbæk Kommune hér:

  https://www.vallensbaek.dk/kommunen/sagsbehandling/databeskyttelse-i-vallensbaek-kommune

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4115
Mob 4023 8966
Onsdag - kl. 08.00-09.00
Egholmskolen onsdag og torsdag
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4115
Mob 5154 6081
Tirsdag - kl. 08.00-09.00
Gideonskolen tirsdag, Vallensbæk Skole torsdag
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4115
Mob 2727 4144
Mandag - kl. 08.00 - 09.00
Kun spæd og småbørn
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4115
Mob 5154 6043
Tirsdag - kl. 08.00-09.00
Vallensbæk Skole mandag
2625 Vallensbæk
Tlf 4797 4115
Mob 2399 9045
Torsdag - kl. 08.00-09.00
Pilehaveskolen mandag
2625 Vallensbæk
Tlf 4797 4115
Mob 2727 4143
Fredag - kl. 08.00-09.00
Pilehaveskolen tirsdag og fredag
2625 Vallensbæk
Tlf 4797 4115
Mob 2366 9840
Torsdag - kl. 08.00-09.00
Egholmskolen mandag og tirsdag
Tlf 4797 4115
Mob 2482 0683
Fredag - kl. 08.00 - 09.00
Sidst opdateret 21.09.2020