You are here

Daginstitution og dagpleje

Skriv dit barn op til daginstitution eller dagpleje og læs mere om kommunens pasningstilbud.

Vallensbæk Kommune tilbyder forskellige muligheder for pasning af børn i alderen 0-6 år. 

Dagpleje
I Dagplejen bliver dit barn passet i private og hjemlige omgivelser. I Vallensbæk Kommune er der p.t. 22 dagplejere. Dagplejerne har hver fire børn indskrevet. Dagplejerne mødes ugentligt i mindre grupper bestående af fem til seks dagplejere i kommunens to legestuer, Nord- og Sydstjernen. Læs mere om dagplejen i Vallensbæk

Se en video fra dagplejen:

 

Daginstitution
Vallensbæk Kommune har 9 integrerede daginstitutioner til børn i alderen 0 til 6 år. Ønsker du at besøge en af daginstitutionerne, skal du altid aftale et tidspunkt med den pågældende institutionsleder.

Alle institutioner har deres egen hjemmeside, hvor du kan finde yderligere oplysninger.

Takster m.v.

 • Betaling og pris

  Betalingen for dagpleje eller integreret institution skal ske forud. Den sidste rettidige betalingsdag vil det fremgå af girokort og er normalt omkring den 5. i måneden.

  Ved ikke rettidig betaling vil der sammen med udsendelse af rykker blive opkrævet et gebyr på 200 kr. Ved fortsat manglende betaling vil restancen automatisk blive sendt til inddrivelse samt modregning i børnefamilieydelsen hos restanceinddrivelsesmyndigheden SKAT.

  Kontakt Økonomicentrets opkrævningsafdeling, hvis du mangler girokort og ikke har betalt via betalingsservice.

  Takster 2020
  Taksten for en plads i daginstitution, dagpleje, skolefritidsordning eller juniorklub pr. måned:

  • Dagpleje : Kr. 2.830,-
  • Daginstitution : 0 - 3 år : Kr. 2989,-
  • Daginstitution : 3 år og 1 måned : Kr. 1.693,-
   Der er frokostordning i Daginstitution Amalieparken, Løkkebo, Mejsebo, Nøddeboparken, Sommerfuglen, Stien og Piletræet: Kr. 745,-.
  • Skolefritidsordning : 0.- 4. kl.: Kr. 1.657,- (12 måneders opkrævning)
  • Juniorklub : 5.- 6. kl. : Kr. 608,- (12 måneders opkrævning).

  Søskendetilskud
  Hvis man har mere end ét barn i daginstitution/skolefritidsordning, får man automatisk søskendetilskud. Det indebærer, at man skal betale fuld takst for den dyreste plads og halv pris for de andre pladser. Reglen gælder ikke for pladser i junior- og ungdomsklub. Det er i relation til søskendetilskud et krav, at søskende har samme adresse.

 • Sådan skriver du dit barn op

  Du kan skrive dit barn på venteliste til integreret daginstitution eller dagpleje, så snart barnet fødes. For at blive skrevet op til en institutionsplads skal du benytte Digital pladsanvisning. Så snart Pladsanvisningen har registreret din ansøgning, kan du i digital pladsanvisning se, hvor på ventelisten dit barn står.

  Du kan skrive dit barn på venteliste til integreret daginstitution eller dagpleje, så snart barnet er født. Adopterede børn kan skrives på venteliste, fra det tidspunkt de er modtaget i hjemmet.

  Tilflyttere
  Børn, der flytter til kommunen, kan blive skrevet på venteliste fra det tidspunkt, der er indgået aftale om leje/køb af bolig i kommunen.

  Anciennitet
  Hvis indskrivningen sker inden, at barnet er en måned gammel bliver anciennitetsdatoen barnets fødselsdato. Hvis barnet indskrives når det er ældre end 1 måned, bliver anciennitetsdatoen = opskrivningsdatoen.

  Øvrige ændringer
  Når dit barn er skrevet på ventelisten, kan du rette henvendelse til Pladsanvisningen hvis:

  • Du ikke længere ønsker dit barn på ventelisten
  • Du flytter fra kommunen
  • Vil ændre behovsdatoen

  Udmeldelse
  Udmeldelse skal ske via Digital pladsanvisning. Der er en måneds opsigelse til den 15. eller den sidste dag i måneden.

  Fraflytning
  Ved fralytning fra Vallensbæk Kommune, kan dit barn beholde sin plads i dagplejen eller i institutionen. Forældrebetalingen opkræves efter fraflytningen af den nye bopælskommune og oplysning om betaling fås ved henvendelse dertil.

 • Friplads

 • Pasningsgaranti

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4967
Sidst opdateret 19.02.2020