You are here

Pædagogisk tilsyn i daginstitutionerne og dagplejen i Vallensbæk Kommune

Her på siden finder du den nyeste tilsynsrapport.

Forskning peger på, at dagtilbud af høj kvalitet har stor betydning for børns videre liv og uddannelse.

Kvaliteten i de danske dagtilbud skal sikres og udvikles af kommunerne, bl.a. gennem det pædagogiske tilsyn. Tilsynet bruges til at skabe den løbende udvikling i den enkelte daginstitution samt bidrager til kvalitetsforbedring af dagtilbuddets rammer og indhold.

Tilsynet gennemføres i overensstemmelse med lovgivningen hvert andet år i Vallensbæk Kommune. Tilsyn indgår i en sammenhængende struktur med hhv. evaluering af den pædagogiske læreplan og forældretilfredshedsundersøgelse, som dokumenteres via kvalitetsrapporten hvert andet år og pædagogisk tilsyn året efter.

Tilsynsrapporten fra 2017-2018

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4967
Sidst opdateret 29.05.2019