You are here

Pædagogisk tilsyn i daginstitutionerne og dagplejen i Vallensbæk Kommune

BDO (Kommunernes Revision) har haft til opgave at udføre anmeldte tilsynsbesøg med Vallensbæk Kommunes dagtilbud i 2015.

Forskning peger på, at dagtilbud af høj kvalitet har stor betydning for børns videre liv og uddannelse.

Kvaliteten i de danske dagtilbud skal sikres og udvikles af kommunerne, bl.a. gennem det pædagogiske tilsyn. Tilsynet bruges til at skabe den løbende udvikling i den enkelte daginstitution samt bidrager til kvalitetsforbedring af dagtilbuddets rammer og indhold.

Tilsynet gennemføres i overensstemmelse med lovgivningen hvert andet år i Vallensbæk Kommune. Tilsyn indgår i en sammenhængende struktur med hhv. evaluering af den pædagogiske læreplan og forældretilfredshedsundersøgelse, som dokumenteres via kvalitetsrapporten hvert andet år og pædagogisk tilsyn året efter.

Årsrapporten finder du her

Tilsynsrapporterne for de enkelte institutioner kan læses her:

 

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4967
Sidst opdateret 07.12.2016