You are here

Sang, bevægelse og læring

- Sanglig opkvalificering for musiklærere og pædagoger i folkeskolerne i Vallensbæk

Vallensbæk Kommune er sammen med 15 andre kommuner og Sangens Hus i samarbejde om et stort projekt:

Fra efteråret 2016 og de kommende tre skoleår opkvalificeres et antal musiklærere og pædagoger med fokus på arbejdet med sang og bevægelse.

Efteruddannelsesforløbet ’Sang, bevægelse og læring’ skal styrke skoleelevernes sanglige udfoldelse, trivsel og læring samt styrke de faglige kompetencer hos musiklærere og pædagoger.

Sang og bevægelse kan indgå i skoledagen på mange forskellige måder og understøtter elevernes læring – både fagligt, tværfagligt og socialt.

Sang er en stor og vigtig del af vores kulturarv. Når vi synger i skolerne i hverdagen, træder vi aktivt ind i en væsentlig del af vores fælles kultur. Sangen rummer mange gode historier og viden udover den umiddelbare brug af krop og stemme.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal støtter projektet ’Sang, bevægelse og læring’ med 7,3 mio. kr.

Kontakt

Tlf 4797 4519
Sidst opdateret 02.09.2016